Menu HELPDESK

Ішкі құжаттар

1. Академиялық саясат (08.01.21 ж. өзгертілді)
2. Оқу-әдістемелік бөлім туралы ЕРЕЖЕ
3. 2019-2020 оқу жылына арналған элективті пәндер каталогы
4. 2020-2021 оқу жылына арналған элективті пәндер каталогы
5. 2021-2022 оқу жылына арналған элективті пәндер каталогы
6. 2022-2023 оқу жылына арналған элективті пәндер каталогы
7. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру туралы ЕРЕЖЕ
8. Оқуды жоспарлау бөлімі туралы ЕРЕЖЕ
9. Оқу-үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру қызметі туралы ЕРЕЖЕ
10. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Комиссия туралы ЕРЕЖЕ
11. Республикалық оқу-әдістемелік бірлестік Ережесі
12. Дайындық курстары ережесі
13. Мемлекеттік емтихан және аттестаттау комиссиясының жұмысы мен құрамы, қатаң есептілік бланкілерін беру, бітірушілердің құжаттарын мұрағатқа тапсыру туралы ереже
14. Қашықтықтан оқыту режимінде аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу
15. Емтихан тапсыру мерзімін ауыстыру туралы өтініш үлгісі 2020
16. Мемлекеттік емтихан тапсыру мерзімін ауыстыру туралы өтініш үлгісі 2020
17. Оқытушы-профессорлық құрамның рейтингісі туралы ереже
18. Жазбаша жұмыстарды көшіріп алудың бар-жоғына тексеру жүргізу тәртібі
19. Оқу әдебиетін дайындау, сараптау және басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру ЕРЕЖЕСІ
20. 2020-2021 оку жылында көктемгі семестр пәндер мен емтихандардың өту форматы
21. Оқу-әдістемелік жұмыс және практика регламенті
22. Құрманғазы атындағы ҚҰК оқу үрдісін ұйымдастыру бойынша коронавирустық инфекциясының таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңіндегі әдістемелік нұсқаулар
23. Major-Minor білім беру бағдарламаларын енгізу туралы ереже
24. Бейресми білім берудің оқыту нәтижелерін тану тәртібі туралы ереже
25. Бірлескен білім беру бағдарламаларын (ББББ) әзірлеу және іске асыру тәртібі туралы ереже
26. Апелляциялық комиссия туралы ереже
27. Білім алушыларды ауыстыру, қайта қабылдау қағидалары және академиялық демалыс беру тәртібі
28. Солист, Концерттік орындаушы біліктілігін беру туралы ереже
29. ECTS үлгісі бойынша кредиттерді қайта есепке алудың Қазақстандық моделі шеңберіндегі академиялық ұтқырлық туралы ереже
30. «Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы» РММ-гі күндізгі оқу түрінде білім алушылардың ақылы білім беру қызметтерінің құнын төмендету тәртібі туралы РЕГЛАМЕНТ
31. Phd докторанттарының ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСШІЛЕРІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
32. "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" атағын беру қағидалары
33. Түлектер қауымдастығы туралы ереже
34. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы РММ-нің 2019-2025 ж. арналған стратегиясы (даму бағдарламасы).
35. Республикалық студенттік пәндік олимпиаданы ұйымдастыру мен өткізу ережесі 2022 жыл
36. Дуалды оқыту туралы ереже
37. Дипломдық жұмысты/дипломдық жобаны орындау және рәсімдеу бойынша әдістемелік нұсқаулық 2022
38. Шетелдік және отандық мамандарды шақыру туралы ереже
39. Құрманғазы атындағы ҚҰК-ның 2021-2022 оқу жылына арналған оқу-әдістемелік жұмысы бойынша есеп
40. ПОӘК жасауға арналған әдістемелік нұсқаулық 
41. Академиялық комитет туралы ереже