Menu HELPDESK

Өзіндік үлгідегі құжаттардың сипаттамасы


Қосымша 1
 1) бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы диплом – BD    Қосымша 2

          2) магистр дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом – MA

           


            

         Қосымша 3

3) философия докторы (PhD) дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

туралы диплом – PhD