Menu HELPDESK

2017 ж. ғылыми публикациялар

Scopus деректер базасына енетін шетелдік басылымдардағы мақалалар


ҚР БҒСБК ұсынған басылымдардағы мақалалар


Алыс шетелдегі шетелдік журналдардағы мақалалар 


Жақын шетелдегі шетелдік журналдардағы мақалалар

Сарын журналы

ҚР-дағы конференциялар