Menu
info@conservatoire.kz

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Орындаушылық өнер: тарих, әдістеме, тәжірибе

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯСЫ

    

2019 жылғы 9 сәуір

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

Орындаушылық өнер: тарих, әдістеме, тәжірибе

 

2019 жылы Қазақстан өнер сүйер қауымы елеміздің бетке ұстар жогарғы оқу орындарының бірі – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 75-жылдық мерей тойын атап өтуде. 2019 жылдың 9 сәуір аралығында Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Орындаушылық өнер: тарих, әдістеме, тәжірибе» өткізеді. Бұл конференция Қазақстан және бүкіл әлем мәдениет өнерінің көрнекті өкілдерінің педагогикалық және орындаушылық қызметтеріне,  әр түрлі шығармаларға көз қарастарына және түсінулеріне, оларды зерттеу әдістемелеріне арналған.

Конференцияға қатысуға оқытушыларды, ғылыми ізденушілерді, докторанттарды, магистранттарды және басқа қызығушылық танытушыларды шақырамыз. Конференция мақсаты: Қазақстан және шетелдегі орындаушылық өнерінің жақсы дамыған бағытын жан-жакты таныстыру. Конференцияның негізгі тақырыптық бағыттары:

 

·        Әйгілі музыканттардың Қазақстанның орындаушылық өнеріне және музыка педагогикасының дамуына  қосқан үлестері

·        Орындаушы-музыкант калыптастыру мәселелері;

·        Замануи жеке, ансамблдік және оркестрлік орындаушылық мәселелері;

·        Сазгер – орындаушы: көз карас және қарым-қатынас мәселелері.

 

Конференция аясында сессиялық отырыстары, мастер-класстар мен концерттері өтеді. Конференция тілдері: қазақ, ағылшын және орыс тілдері. Конференцияға қатысу келесі формада жүзеге асады: бір немесе бірнеше секциялардың отырысы шеңберінде баяндама; сырттай қатысу (жинаққа баяндама мәтінін жариялау).

2018 жылдың 4 наурызына дейін Ұйымдастыру комитетіне қатысуға өтінім жіберілуі тиіс. Өтініште (бөлек файлда немесе хатта) баяндаманың аты, қатысушының толық аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс орны немесе оқу орны, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы көрсетіледі. Студенттер, магистранттар мен докторанттарға да толық аты-жөні, дәрежесі, ғылыми атағы, ғылыми кеңесші / кеңесші лауазымы көрсетілуі тиіс. Баяндаманың мәтіні өтінімге қоса беріледі (қосымшада тіркеу талаптарын қараңыз). Конференция басында жинақ шығару жоспарланып отыр.

Ұйымдастырушылық төлемдер қарастырылмаған. Ұйымдастыру комитеті конференция тақырыбына, ғылыми немесе шығармашылық этиканың нормаларына немесе баяндаманы дайындауға қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін өтініштерді қабылдамауға құқылы. Барлық қатысушыларға сертификаттар беріледі

Жол жүру және тұруды жіберуші тарап төлейді.

 

Мекен – жай : 050000, Алматы қ., Абылай хан даңғ. 86. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы.

E-mail: knk.nauka@gmail.com.     Тел. +7(727)272-9095


Мақаланы ресімдеуге қойылатын талаптар

 

Жарияланым үшін жіберілетін баяндаманың ең аз көлемі – 15 мың белгіден (шамамен 4-5 бет). Формат: MicrosoftWord2000, 2003, 2007, 2010 (кеңейтумен *.doc,*.docx,*.RTF); қаріп-TimesNewRoman, 12 кегль негізгі мәтінде, 10-ескертулерде. Ескертпелер (сілтемелер) парақтан кейінгі, "Word" бағдарламасында "ескерту"(ctrl+alt+f) функциясы арқылы қойылады. Жоларалық интервал-дара, барлық өрістер-2 см, ені бойынша тегістеу.

Абзацтар 1 см шегініспен (бірақ табуляция немесе бос орын көмегімен емес) белгіленеді; абзацтар арасындағы аралық — әдеттегі, қаріптік бөлінулер — курсив. Мақала тақырыптары-бас әріптер (ортасында туралау,жартылай қалың шрифт). Тақырыптың алдында – курсивпен, қарапайым кіші әріптермен автордың аты-жөні, оң жақта туралау, төменірек-жұмыс орны, қала және ел. Эпиграф курсивпен ресімделеді, оң жақта туралау.Тақырыпшалар — жартылай майлышрифт, бағамдар — баспахана "" ішіндегі цитат — жай "". Тональностар латын бойынша жазылады-: C-dur, g-moll, атаулары дыбыстарды — латын әріптерімен бөлінеді курсивпен: h, G, a2. Күндер: ғасырлар — Рим, жылдар және онжылдықтар — араб цифрларымен белгіленеді. Ноталық мысалдар, схемалар мен суреттер негізгі мәтінге салынуы, сондай-ақ кез келген графикалық форматтарда (JPEG, TIFF, BMP және т.б.) жеке файлдармен қоса берілуі тиіс.

Аннотациялар (түйіндеме)және мақалаға түйін сөздер үш тілде жартылай қалың қаріппен және курсивпен – қазақ (Аннотация, тірексөздер), орыс (Аннотация, кілт сөздер) және ағылшын (Abstract, keywords) қоса беріледі. Аннотацияның ең аз көлемі-аталған тілдердің әрқайсысында 150 сөз, Аннотация Мазмұны мақаланың қысқаша мазмұнын көрсетуі тиіс: автормен қарастырылатын мәселелер, зерттеу әдістері.

Мақаланы автоматты түрде нөмірленген библиографиялық тізім ("әдебиеттер тізімі"тақырыбында) аяқтайды. Мәтіндегі пайдаланылған әдебиетке сілтемелер библиографиялық тізімдегі дереккөздің реттік нөмірін және үтір арқылы беттің нөмірін шаршы жақшада көрсете отырып, дәйексөз ретінде ресімделеді (мысалдар: [17, 25], [3, 36]).

Мақала авторлары мәліметтердің, дәйек сөздердің, сілтемелердің және әдебиеттер тізімінің нақтылығы мен дұрыстығына толық жауап береді.

Конференция тақырыбына және жоғарыда айтылған талаптарға сай келмейтін мақалалар жариялауға жіберілмейді.

Баяндаманың мәтіні конференцияға қатысуға өтінім тек электрондық нұсқада knk.nauka@gmail.com мекен-жайына жолданады. Толық мәтіндерді ұсыну – осы жылдың 4-шы наурызына дейін.

Ұйымдастыру комитеті: Бегембетова Г. З., Кешубаева Д. Е., Сагимбаев Н.Е., Ержуманова Л. С., Максимчева Я. С.

 

Байланыс құралдары: +7 (727) 261-6364;  knk.nauka@gmail.com


Қосымша 1. 

Өтінім үлгісі