Menu
info@conservatoire.kz

САРЫМСАҚОВА АЛМАГҮЛ СЕССИЯҚЫЗЫ

Sarymsakova A.

   Оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру қызметінің жетекшісі


   Байланыс: + 7 (727) 272 63 67; 


   E-mail: salmagul.6969@mail.ru;


БІЛІМІ:

2016 жыл -  Білім сапасын қаматамасыз ету бойынша   Тәуелсіз Қазақстан агенттігі (НКАОКО), ұлттық сараптама   сертификаты, мерзімі - 3  жыл.

2015 жыл - М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік Университеті. Leadership international institute (Тұран, Алматы).

Мамандығы: (MBA Plus: strategic leadership & management). Дипломы, сертификаты бар (diploma certificate).

2003-2006 - Қазақ - Америка университеті, магистратура

Мамандығы: Менеджмент. Магистрлік диссертация тақырыбы: «Мемлекеттік емес жоғары оқу орындарында оқу удеріс ұйымдастыру менеджменті (Казақ – Америка университеті мысалы ретінде)».

1996-1999 - Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясы, аспирантура.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2017 - Құрманғазы атындағы   Қазақ Ұлттық консерваториясы ректорының кеңесшісі;

2007 - 2017 - Халықаралық білім беру корпорациясының ғылым жөніндегі проректоры (ХБК), «Қазақ-Америка университеті» кампусының директоры;

2006-2017 - оқу ісі жөніндегі проректор ҚАУ;

2004-2006 - ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор ҚАУ;

2001-2004 - ҚАУ ғылыми-әдістемелік кеңестің әдіскері, ғылыми хатшы;

1998-2001 - ҚАУ кітапханасының директоры;

1998-1999 - ҚАУ бизнес-орталығының офис менеджері;

2010 по 2017ж.ж. -   ХБК директорлар кеңесінің мүшесі.

03.01.2015 ж. бастап - ХБК қауымдастырылған профессор


ЖАЛПЫ ЕҢБЕК ӨТІЛІ: 26 жыл (жоғарғы оқу орнын қоса есептегенде).

______________________________________________________________________________

ОҚУ ҮДЕРІСІН ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЛАУАЗЫМДЫҚ МІНДЕТТЕРІ

Берілген міндеттерге сәйкес бөлімге келесі функциялар жүктеледі:

1) Консерваторияның факультет кафедраларына негізгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру, оқу үрдісін жоспарлауды жүргізу және бақылау;

2) Консерваторияның құрылымдық бөлімшелерімен мемлекеттік білім беру мекемесінің талаптарын оқу жоспарларын қалыптастыру бөлігінде бақылауды жүзеге асыру;

3) Оқу процесін реттейтін нормативтік құжаттаманы жетілдіру;

4) консерваторияның құрылымдық бөлімшелерінің оқу жоспарларын, жұмыс оқу жоспарларын әзірлеудегі іс-қимылын ұйымдастыру;

5) Оқу процесінің кестесін, сабақ кестесін, емтихандарды, мемлекеттік аттестаттауды жүзеге асыруды бақылау;

6) Бөлімшелердің жыл сайынғы оқу жүктемесін және сағаттық қорларды пайдалануды жоспарлау, МЖӘ қызметкерлерінің оқу жүктемесінің орындалуын  жоспарлау және бақылау;

7) Академиялық күнтізбесі бойынша білім беру, педагогикалық, диплом алдындағы, (ғылыми-зерттеу тәжірибесі мен олардың жүргізілуін бақылау) ұйымдастыру бойынша кафедра жұмысына қатысу;

8) Аудиторлық қорды бөлуді жоспарлау және оқыту мақсаттары үшін бөлінген кеңістікті пайдалануды қадағалау;

9) МАК қалыптастыруды бақылау, дипломаттау және мемлекеттік емтихан тапсыру барысында, есеп беру құжаттарын толтыру;

10) Ғылыми кеңестің жұмысына, әкімдік оқу-әдістемелік кеңесіне және басқа да оқу процесіне байланысты мәселелерге қатысу;

11) Оқу үрдісі бойынша ректор бұйрығының жобаларын дайындау;

12) Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы мен оқытушылар құрамын академиялық жұмысты ұйымдастыру мәселелері бойынша кеңес беру, семинарлар ұйымдастыру;

13) Ректордың, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректорының, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің сұранысы бойынша ақпараттық-аналитикалық және статистикалық мәліметтерді дайындау;