Menu HELPDESK

САРЫМСАҚОВА АЛМАГҮЛ СЕССИЯҚЫЗЫ

ОҚУ ҮДЕРІСІН ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖЕТЕКШІСІSarymsakova A.

      БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ: 


       Тел.:+ 7 (727) 272 63 67  

      E-mail: salmagul.6969@mail.ru
1. БІЛІМІ:


2016 ж. – Білім сапасын қаматамасыз ету бойынша Тәуелсіз Қазақстан агенттігі (НКАОКО), ұлттық сараптама сертификаты, мерзімі – 3  жыл.

2015 ж. – М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік Университеті. Leadership international institute (Тұран, Алматы).

Мамандығы: (MBA Plus: strategic leadership & management). Дипломы, сертификаты бар (diploma certificate).

2003-2006 жж. – Қазақ-Америка университеті, магистратура.

Мамандығы: Менеджмент. Магистрлік диссертация тақырыбы: «Мемлекеттік емес жоғары оқу орындарында оқу удеріс ұйымдастыру менеджменті (Казақ – Америка университеті мысалы ретінде)».

1996-1999 жж. – Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясы, аспирантура.


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:


2017 ж. – Құрманғазы атындағы   Қазақ Ұлттық консерваториясы ректорының кеңесшісі;

2007-2017 жж. – Халықаралық білім беру корпорациясының ғылым жөніндегі проректоры (ХБК), «Қазақ-Америка университеті» кампусының директоры;

2006-2017 жж. – Оқу ісі жөніндегі проректор ҚАУ;

2004-2006 жж. – Ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор ҚАУ;

2001-2004 жж. – ҚАУ ғылыми-әдістемелік кеңестің әдіскері, ғылыми хатшы;

1998-2001 жж. – ҚАУ кітапханасының директоры;

1998-1999 жж. – ҚАУ бизнес-орталығының офис менеджері;

2010-2017 жж. – ХБК директорлар кеңесінің мүшесі;

03.01.2015 ж. бастап – ХБК қауымдастырылған профессор.

Жалпы еңбек өтілі: 26 жыл (жоғарғы оқу орнын қоса есептегенде).

______________________________________________________________________________


ОҚУ ҮДЕРІСІН ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЛАУАЗЫМДЫҚ МІНДЕТТЕРІ:


Берілген міндеттерге сәйкес бөлімге келесі функциялар жүктеледі:

1) Консерваторияның факультет кафедраларына негізгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру, оқу үрдісін жоспарлауды жүргізу және бақылау;

2) Консерваторияның құрылымдық бөлімшелерімен мемлекеттік білім беру мекемесінің талаптарын оқу жоспарларын қалыптастыру бөлігінде бақылауды жүзеге асыру;

3) Оқу процесін реттейтін нормативтік құжаттаманы жетілдіру;

4) консерваторияның құрылымдық бөлімшелерінің оқу жоспарларын, жұмыс оқу жоспарларын әзірлеудегі іс-қимылын ұйымдастыру;

5) Оқу процесінің кестесін, сабақ кестесін, емтихандарды, мемлекеттік аттестаттауды жүзеге асыруды бақылау;

6) Бөлімшелердің жыл сайынғы оқу жүктемесін және сағаттық қорларды пайдалануды жоспарлау, МЖӘ қызметкерлерінің оқу жүктемесінің орындалуын  жоспарлау және бақылау;

7) Академиялық күнтізбесі бойынша білім беру, педагогикалық, диплом алдындағы, (ғылыми-зерттеу тәжірибесі мен олардың жүргізілуін бақылау) ұйымдастыру бойынша кафедра жұмысына қатысу;

8) Аудиторлық қорды бөлуді жоспарлау және оқыту мақсаттары үшін бөлінген кеңістікті пайдалануды қадағалау;

9) МАК қалыптастыруды бақылау, дипломаттау және мемлекеттік емтихан тапсыру барысында, есеп беру құжаттарын толтыру;

10) Ғылыми кеңестің жұмысына, әкімдік оқу-әдістемелік кеңесіне және басқа да оқу процесіне байланысты мәселелерге қатысу;

11) Оқу үрдісі бойынша ректор бұйрығының жобаларын дайындау;

12) Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы мен оқытушылар құрамын академиялық жұмысты ұйымдастыру мәселелері бойынша кеңес беру, семинарлар ұйымдастыру;

13) Ректордың, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректорының, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің сұранысы бойынша ақпараттық-аналитикалық және статистикалық мәліметтерді дайындау.