Menu HELPDESK

БАСЫҚАРА ЕРСАЙЫН БАҚЫТҰЛЫ

фото 1.jpg

         Азаматтығы: ҚР


         Байланыс мәліметтері: 

         Тел: 8-701-732-73-43

         E-mail: yersaiyn_777@mail.ru

         Академиялық лауазымы: профессор

Жоғары білімі туралы дипломында көрсетілген мамандығының атауы мен нөмірі (шрифты): «Домбыра-прима».

 

Негізгі қызметкер\/                                  

 

1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ (ЖЫЛ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):        

                                          

1. Жоғары/концерттік орындаушы, оқытушы (1985, Қазақстан, Құрманғазы атындағы Алматы мемл. консерваториясы).

   


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):


1. 1986, желтоқсан (31 жыл, 10 ай, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, лауазымы – профессор.


3. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (ТӘЖІРИБЕЛЕР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):


1. 25-30 қаңтар 2016 ж., Біліктілікті көтеруге байланысты семинар-тренинг: «Құзырлылық жөніндегі тақырыпта оқу бағдарламаларының дизайны», Қазақстан, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, көлемі 72 сағ.

2. 2-12 желтоқсан, 2012 ж., 02-14 мамыр 2014 ж.(Алматы) және 25-27 мамыр 2016 ж. (Ақтау) – РФ Халық артисі, Ресей музыка академиясының профессоры А. Цыганковтың шеберлік сабақтары.

   

4. ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕР, БАСЫЛЫМДАР(2010-2017):

 

 a) БАСЫЛЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):

 № 

                       Басылым атауы

Баспаның аты

ISBN, орны, жылы

  1

2

3

4

Басылымдағы ғылыми мақалалар, бөлімі, басқы монографиясы

1

Музыкалық ұжымдардағы шертер аспабының ролі және оның оқу жүйесіне қосылуы

«Хабаршы-Вестник»,

№1-2, Аль-Фарабиат. ҚазҰУ ғылыми басылымы

ISSN 1563-02236 Алматы, 2010

2

Возрождение шертера

(Шертердің дамуы)

«Мысль» журналы, №2

Алматы, 2010

3

Шертер аспабы

«Жулдыз» журналы, №4

Алматы, 2010

4

Problem of Reconstruction of the Kazakh Folklore Instruments & Musical Pieces

(Қазақ халық аспаптары мен репертуарын қалыпқа келтірудегіпроблемалар)

«Eco times»журналы, №12, май

Тегеран, 2010

5

Ортеке дәстүрінің қайта жаңғыруы

Дины Нурпеисованың 150 жылдығына арналған «Дәстүр және даму» атты ғылыми-практикалық конференциясыныңматериалдары,

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Алматы, 2011

6

Үш ішекті аспаптардың қолданылуы және даму жолдары

«ХХІ-ші ғасырдағы музыкалық білім: заманауи кезеңі және болашағы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының матер-ры,

Құрманғазы атындағы ҚҰК

ISBN 978-601-7232-35-1, Алматы, 2011

7

Вопросы генезиса и эволюции казахских музыкальных инструментов

(Қазақ музыкалық аспаптарының түп тамыры мен дамуы)

«Созвездие мастеров» атты Х-шы Халықаралықфестивальдіңбасылымы, Гнесиндер атындағы Ресеймузыка академиясы,

21-24 ақпан.

Мәскеу, Ресей, 2013

8

Шертер в системе струнных инструментов тюркских народов (Шертер түркі халықтары ішекті аспаптары жүйесінде)

«Халықтық саз аспаптары және түркі халықтарының аспаптық музыкасы: өткені, бүгіні және болашағы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық симпозиумныңматериалдары,

Абай атындағы ҚазҰПУ

ISBN 978-601-298-007-3, Алматы, 2013

9

Казахский музыкальный инструмент шертер: возрождение, развитие, типологические параллели

(Қазақ музыка аспабы шертер: қалыпқа келуі, дамуы және типологиялық салыстырулар)

«Исполнительство на народных инструментах: теория, история, практика» атты ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, 10 наурыз,

Н.Г. Жигановатындағы Қазан мемлекеттік консерваториясы

 

Қазан, 2014

10

Проблемы реконструкции шертера и типологическое родство музыкальных инструментов тюркоязычных народов

(Шертерді қалыпқа келтіру және түркі халықтарының музыка аспаптарының типологиялық ұқсастықтары)

Қазанғап Тілепбергенұлының 160 жылдығына арналған «Түркі халықтарының мәденм мұрасы» атты ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары

ISBN 978-601-80480-3-6, Ақтөбе, 2014

11

Қазанғаптың күйлерінің шығу тарихы мен мазмұнына қарай топтау, жүйелеу

«Дәстүр және заманауи музыка дамуының өзекті мәселелері, тәжірибесі және келешегі» атты ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Құрманғазы атындағы ҚҰК

ISBN 978-601-7232-85-6, Алматы, 2014

12

Шертер аспабын оқу жүйесіне алғаш енгізу кезеңдері, оқу бағдарламалары және кездесетін проблемалар

«Дәстүрлі музыкалық мәдениет: өткені мен бүгіні» атты ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары,

Құрманғазы атындағы ҚҰК

ISBN 978-601-7848-01-9, Алматы, 2015

13

Үш ішекті аспаптардың оқу және концерттік репертуарын толықтыру үрдісі

«Оқу үрдісін және білім беру мазмұнын жетілдіру тәжірибесі: замануи беталыс» Халықаралық оқу-әдістемелік конференциясының материалдары

ISBN 978-601-7848-15-6, Алматы, 2017

14

Күйші Бақыт Басығараевтың репертуарындағы әндер және олардың ерекшеліктері

«ХХІ ғасырдағы дәстүрлі музыка» Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары»

ISBN 978-601-7848-17-0, Алматы, 2017

Оқу әдістемесі, оқулық:

1

Шертер үйрену мектебі

Е. Басықара, Ө. Хамзаұлы

Шертер үйрену мектебі, Құрманғазы атындағы ҚҰК-ның басылымы

ISBN978-601-80028-2-3, Алматы, 2010

2

Домбыра-прима үйрену мектебі

Ө. Хамзаұлы, Е. Басықара

Домбыра-прима үйрену мектебі, Құрманғазы атындағы ҚҰК-ның басылымы

ISМN979-0-803853-73-6, Алматы, 2015

Басқа (атап өтіңіз):

1

СД (Шертер)

Орындаушы Басықара Е.Б. (Шертер), 60 мин.

Алматы, 2012

2

СД (Домбыра-прима)

Орындаушы Басықара Е.Б. (Домбыра-прима), 60 мин.

Алматы, 2012

 

5. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ (2010-2017):

 

 № 

Конференцияның атауы

Мекеме атауы

Name of the organization

Елі

Country

Уақыты

Date

  1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және жоғары оқу орындарының )

1

Дины Нурпеисованың 150 жылдығына арналған «Дәстүр және даму» атты ғылыми-практикалық конференциясы

Құрманғазы ат. ҚҰК, Алматы

ҚР

2011 ж.

2

«ХХІ-ші ғасырдағы музыкалық білім: заманауи кезеңі және болашағы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

Құрманғазы ат. ҚҰК, Алматы

ҚР

2011 ж.

3

«Дәстүрлі қуыршақ өнері: кеңістік пен уақыт арқылы» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

Мемлекеттік қуыршақ театры,

Алматы

ҚР

2012 ж.

4

«Халықтық саз аспаптары және түркі халықтарының аспаптық музыкасы: өткені, бүгіні және болашағы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық симпозиумы

 

Абай атындағы ҚазҰПУ,

Алматы

ҚР

25-26 сәуір, 2013 ж.

5

«Дәстүр және заманауи музыка дамуының өзекті мәселелері, тәжірибесі және келешегі» атты ғылыми-тәжірибелік конференциясы

 

Құрманғазы ат. ҚҰК, Алматы

 

ҚР

19 қараша,

2014 г.

6

«Дәстүрлі музыкалық мәдениет: өткені мен бүгіні» атты ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

Құрманғазы ат. ҚҰК, Алматы

 

ҚР

26 қараша, 2015 ж.

7

«Оқу үрдісін және білім беру мазмұнын жетілдіру тәжірибесі: замануи беталыс» Халықаралық оқу-әдістемелік конференциясы

Құрманғазы ат. ҚҰК, Алматы

 

ҚР

3 наурыз, 2017 ж.

8

«ХХІ ғасырдағы дәстүрлі музыка» Халықаралық ғылыми конференциясы

Құрманғазы ат. ҚҰК, Алматы

 

ҚР

11-12 желтоқсан, 2017 ж.

ҚР (Республикалық, халықаралық)

7

Қазанғап Тілепбергенұлының 160 жылдығына арналған «Түркі халықтарының мәденм мұрасы» атты ғылыми- тәжірибелік конференциясы

Қазанғап атындағы балалар өнер мектебі, Ақтөбе

 

ҚР

30-31 қазан, 2014 ж.

ТМД елдері

8

«Созвездие мастеров» атты Х-шы Халықаралықфестивалі аясындағы ғылыми-тәжірибелік конференция

 

Гнесиндер ат. Ресеймузыка академиясы,

Мәскеу

Ресей

21-24 ақпан, 2013 ж.

9

«Исполнительство на народных инструментах: теория, история, практика» атты ғылыми-практикалық конференциясы

 

Н.Г. Жигановатындағы Қазан мемлекеттік консерваториясы,

Қазан

 

Ресей

10 наурыз,

2014 ж.

Басқа елдер

10

«Фаджр» атты 25-шіХалықаралықфестивалі аясындағы ғылыми-тәжірибелік конференция

 

«Фаджр» фестивалінің ұйымдастыру комитеті, Тегеран

Иран

26. 02-04.03.

2010 ж.

 

ЛАУРЕАТТАР (шәкірттері, 2010-2018):

 

Студенттің аты-жөні

Конкурстың аты

Өткен жері

Орны

 

1

 

Жұмкенова Аяулым

ХІІІ «Шабыт»Халықаралық фестивалі

 

Астана, 2010

 

1 орын

 

2

 

Байзолдина Жанерке

VIII Құрманғазы ат.Республикалық конкурс

Астана, 2010

3 орын

 

3

 

Хожахметов Есен

Республикалық пәндік олимпиада

Алматы, 2012

2 орын

 

4

 

Есенаманов Нұрсұлтан

Республикалық пәндік олимпиада

Алматы, 2013

3 орын

 

5

 

Құлтумаев Ербол

Республикалық пәндік

Олимпиада

Алматы, 2013

3 орын

 

 

6

Хожахметов Есен

Республикалық пәндік олимпиада

 

Алматы, 2013

 

3 орын

 

7

Мамутов Қалбай

Республикалық пәндік олимпиада

 

Алматы, 2013

 

2 орын

 

8

Какежанов Ернар

Республикалық пәндік олимпиада

 

Алматы, 2013

 

2 орын

 

9

Байқұлов Хамит

Республикалық пәндік олимпиада

 

Алматы, 2013

 

1 орын

 

10

Сұлтанов Еламан

Республикалық пәндік олимпиада

 

Алматы, 2015

 

2 орын

 

11

Шаяхмет Мөлдір

Республикалық пәндік олимпиада

 

Алматы, 2015

 

3 орын

 

12

Кемал Айбек

Республикалық пәндік олимпиада

 

Алматы, 2015

 

3 орын

 

13

Шаяхмет Мөлдір

ХІХ «Шабыт» Халықаралық фестивалі

 

Астана, 2016

3 орын

 

14

Шамшиден Әсет

ХІХ «Шабыт» Халықаралық фестивалі

 

Астана, 2016

3 орын

 

15

Нұрахмет Дастан

«Серебряные струны»

ІІІ Халықаралық конкурсы

 

Барнаул, 2016

    3 орын

 

16

Иcках Зарина

Республикалық пәндік олимпиада

 

Алматы, 2017

1 орын

 

17

Шамшиден Асет

Республикалық пәндік олимпиада

 

Алматы, 2017

    3 орын

 

18

Кемал Айбек

ХI Құрманғазы ат.Республикалық конкурс

 

Астана, 2017

3 орын

 

19

Сұлтанов Еламан

А. Сүндетовтың 70 жылдығына арналған Республикалық конкурс

 

Ақтау, 2017

Гран При

 

20

Ақан Гүлбақыт

 

Республикалық конкурс

 

Ақтау, 2017

2 орын

 

21

Иcках Зарина

 

Республикалық конкурс

 

Ақтау, 2017

3 орын

 

22

Ақбергенов Рахат

 

Республикалық конкурс

 

Ақтау, 2017

3 орын

 

23

Тигай Кристина

 

Республикалық пәндік олимпиада

 

Алматы, 2017

1 орын

 

6. АТАҒЫ, МАРАПАТТАРЫ, СЫЙЛЫҚТАРЫ (ҰЛТТЫҚ, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ):

 

 Жылы 

Марапат, атақ, сыйлық атауы

Мекеме

Ел

2004

«Мәдениет қайраткері»

Мәдениет министрлігі, Құрманғазы ат. ҚҰК

ҚР

2012

«Ортеке-2012» Халықаралық фестивалінің Гран При иегері

«Ортеке-2012» Халықаралық фестивалінің ұйымдастыру комитеті, Алматы

ҚР

2013

М.Ф. Рожков атындағы V Халықаралық конкурстың лауреаты, І орын

М.Ф. Рожков атындағы V Халықаралық конкурстыңұйымдастыру комитеті, Нижний Новгород

 

 

Ресей

 

2017

 

А. Байтұрсынов атындағы медаль

ҚР жоғары оқу орындарының қауымдастығы

 

ҚР

 

2017

 

VIIIХалықаралық конкурстың лауреаты,І орын

Сербия жоғары музыка мектептері ұстаздарының қауымдастығы, Белград

 

Сербия


7. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ:Тіл

Деңгейі

 Деңгейін белгілеу (√)

Сертификат болған жағдайда IELTS/TOEFL және т.б. баллдарын көрсету

Ағылшын, түрік, француз

 Бастаушы/beginning 

\/