Menu HELPDESK

ЖАНСЕЙІТОВА СВЕТЛАНА САТТАРҚЫЗЫ


     Азаматтығы: Қазақстан

      Байланыс ақпараты:

      E-mail: bntb@mail.ru

      Телефон нөмірі: 8-701-728-50-99

      Академиялық лауазымы: профессор

      Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының докторы

 
Жоғарғы білім туралы дипломда көрсетілген мамандық атауы және шифрі: «Орыс тілі, әдебиет және педагогика оқытушысы, 10.02.01 орыс тілі».

    

Штаттық            

               

1. БІЛІМІ/ БІЛІКТІЛІГІ (ЖЫЛЫ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):   


1. Жоғары, Ресей, Тамбов. Г. Державин атындағы Тамбов мемлекеттік университеті;

2. Аспирантура. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің аспирантурасы. «Орыс филологиясы»;

3. Докторантура. Әл-Фараби атындағы Ұлттық университетінің докторантурасы. «Орыс филологиясы».


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ (ЖЫЛ, АЙ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):


1. Құрманғазы атындағы ҚҰК - 37 жыл;

2. Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинеті жанындағы Жоғарғы аттестациялық комиссияның 1993 жылғы 15 желтоқсандағы шешімімен Тіл білімі мамандығы бойынша ДОЦЕНТ ғылыми атағы берілді;

3. ҚҰК профессоры, «11» шілде 2011 жылғы №145L бұйрық;

4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен 2016 жылғы қарашадағы № 1228 бұйрығымен Тіл білімі мамандығы бойынша ПРОФЕССОР ғылыми атағы берілді.


3. АТАҚТАР, МАРАПАТТАР, СЫЙЛЫҚТАР (ұлттық, халықаралық):


 Жыл  

Атақ, марапат, сыйлық атауы

Ұйым

Ел

2013

 «2013 жылғы үздік ЖОО оқытушысы» атағының иегері

 ҚР БҒМ    

 Қазақстан

 2014

 ҚР ғылымы саласындағы жеткен жетістіктері үшін «ҚР ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» белгісі

ҚР БҒМ

Қазақстан

2016

 Белсенді ынтымақтастық және әржақты ғылыми зерттеулері үшін Ресейдегі ғылым күнінің құрметіне Құрмет грамотасымен марапатталған   

 

Ресей

2016

 «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медалі

 

 


4. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (ТӘЖІРИБЕЛЕР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):  


1.  Mini MBA in Professional Development Leaders of an Entrepreneurial Start p Companу Program; Making Leadership your Excellence E2 Educational Services, Seattle, USA. Тұран Университеті. 7 наурыз, 2014.

2. «Тиімді оқыту» курсын аяқтағаны туралы сертификат. 2014 жылдың 30 қазаны мен 2014 жылдың 13 қарашасы аралығында «Интуит» ұлттық ашық университеті өткізген 72-сағаттық курс. Мәскеу.

3. Білім беру ғылымдарының Литва Университеті, Сертификат нөмірі: BA14-03. Литва (Балтық) оқулары орталығында академиялық жұмылғыштық пен интернационалдықты дамыту, нөмірі: VP-1.2-SMM-08-V-02-007 2-14. Біліктілік деңгейі, Оқу ұзақтығы: 2014. 03.24- 2014. 04.14.Оқу ауқымы: 120 академиялық сағат.

4. Курсты өткені туралы сертификат. Демирел атындағы университетте ағылшын тілін оқыту бойынша 5 күн және 20 сағаттық жазғы оқытушыларды дайындау семинарына қатыстқаны туралы сертификат.

5. Сертификат «Мемлекеттiк тiлдi үштұғырды талап негiзiнде оқыту». «Өрлеу» «БАҮO» АКФ Алматы (25.11.05-72 сағ). № 0004410. 2014 жыл.


6. Сертификат «Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерді оқытудағы психологиялық-педагогикалық түзету принциптері (инклюзивті білім беруде) 19 сағат. Семинар - тренинг. С.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті, 2018 жыл.

7. Certificate of Attendance  participated in the 72- hour teacher training seminar «Qualitуin Language Teaching  fnd Assessment» 2018 год bу International Information   Technologу Universitу and Universitу of Bedfordshire.

8. Сертификат «Қазақстан Республикасының орта және жоғары білім беру жүйесінде тілдерді оқыту теориясы мен практикасы» - 72 академиялық сағат. Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар. Халықаралық білім беру корпорациясы. Қазақ сәулет-құрылыс академиясы. Инновация және қосымша білім беру институты. 2019 жыл.

9. Сертификат «Орта және жоғары білім беру жүйесінде тілдерді оқытудың инновациялық технологиялары» -72 сағат. Орыс тілі және кәсіби орыс тілі кафедрасы. С.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің халықаралық медициналық факультеті 2019 жыл.

10. Сертификат «Университеттегі оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдері» - 72 академиялық сағат. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Филология және әлем тілдері факультеті. Жалпы тіл білімі және Еуропа тілдері кафедрасы. Лингвистикалық сараптама бойынша оқу-сараптамалық кеңес орталығы. 2020 жыл.

11. Сертификат «Интернеттегі оқыту: мүмкіндіктері және практикалық қолдануы». 72 сағат. Қазақ ұлттық консерваториясы, әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы. 2020 жыл.
5. КӘСІБИ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ/ МҮШЕЛІК:


1. 2010-2016 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы Кіші Ғылым Академиясының Президиум мүшесі.

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Н.Назарбаев білім беру қоры, ҚР Кіші ғылым академиясы, Республикалық ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық студенттер конференцияларының қазылар алқасының мүшесі, Абай атындағы Қаз.ҰПУ 2010-2015 жж.

3.2012-2016 жылдар аралығында Республикалық «Білім беру технологиялары» журналының редакциялық кеңесінің мүшесі.

4. КНК-да оқу процесіне инновациялық оқыту технологияларын енгізу бойынша оқу-әдістемелік семинарлардың жетекшісі және қатысушысы.

5. 2013-2015 жылдар аралығында әл-Фараби атындағы ҚҰУ филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультетінің жалпы тіл білімі және шетел филологиясы кафедрасының «Тіл білімі» оқу-әдістемелік секциясының мүшесі.

6. 2012-2016 жылдар аралығында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жалпы тіл білімі және шетел филологиясы, әдебиеттану және әлем тілдері кафедрасы студенттерінің дипломдық жұмыстарының рецензенті.

7. 2015-2019 жылдар аралығында әл-Фараби атындағы Ұлттық университетінің филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті жалпы тіл білімі және шетел филологиясы кафедрасының «Тіл білімі» оқу-әдістемелік секциясының мүшесі.

8. 2016-2019 жылдар аралығында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жалпы тіл білімі және шетел филологиясы, әдебиеттану және әлем тілдері кафедрасы студенттерінің дипломдық жұмыстарының рецензенті.

9. 2016-2018 жылдар аралығында Республикалық «Білім беру технологиялары» журналының редакциялық кеңесінің мүшесі.

10. 6D020500 - Филология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне ұсынылған «Экономикалық дискурстағы айыру категориясы (газет мәтіндерінің материалы)» Буханова Айгүл Серікбайқызының оппоненті. 2018 жыл.


6. a)  ЖАРИЯЛАНЫМДАР (ШЕТЕЛДЕГІ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):

 № 

                                   Жарияланым атауы

Басылым атауы

ISBN, мекенжайы, жылы

1

2

3

4

Монографиялар:

1.

 Қазақстандағы музыкатану ғылымы: Лингвистикалық аспект.   

 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі. Құрманғазы атындағы ҚҰК. -  Алматы, 2010. – 209б.

ISBN 978-601-7232-03-0. Алматы: Интер Пресс К, 2010

2.

 Дәстүрлі қазақ музыкасының лингвистикалық аспектідегі тұжырымдамалық және мифологиялық әлем көрінісі

Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. Алматы. -177б.

ISBN 978-601-7232-67-2. Алматы, 2014.

Оқу құралы, оқулықтар:

1.

 Орыс тілі.

 Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. - Алматы. -225б.

ISBN 978-601-7232-69-6.Алматы, 2013

2.

 Орыс тілі (студенттердің өзіндік жұмысы үшін)

 Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. – Алматы. 2013.-126б.

ISB 978-601-7232-68-9.Алматы, 2013.

3.

 Орыс тіліндегі бірліктерді лингвистикалық талдау

 Тілдік емес ЖОО-ның ұлттық топтарына арналған оқу құралы.

 Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. – Алматы. 2013.-102б.

ISBN 978-601-7232-66-5. Алматы, 2013

4.

 Орыс тілі. Практикалық курс

 Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. Алматы, 2014. – 276б.

ISBN 978-601-7232-88-7.Алматы, 2014

5.

 Қазақстанның орыс тілді музыкатану ғылымының шағын кәсіби тілі

 

 Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. Алматы, 2011. – 247б.

ISBN 978-601-7232-32-0.Алматы, 2011

Әдістемелік құрал, материалдар:

1.

Орыс тілі зертханалық жұмыстарын жүргізу бойынша әдістемелік талдамалар мен нұсқаулар

Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. - Алматы, 175б.

ISBN 978-601-7232-70-3.Алматы, 2013

2.

Ғылыми музыкатану мәтінін талдау. Стиль. Мәтін. Дискурс

Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. - Алматы, 106б.

ISBN 978-601-7232-76-4. Алматы, 2014

Авторлық кітаптар:

1.

Дала атты ғибадатхананы кезіп өту…

Алматы. «Жібек жолы» баспа үйі, 2014.

Алматы, 84 С.

2.

Болмыс үйі. ХIХ ғ. соңы – ХХ ғ. басындағы Батыс Еуропа поэзиясы

Алматы. «Жібек жолы» баспа үйі, 2014

Алматы, 60 С.

Басқа (атап өтіңіз):

1

Орысша-қазақша музыкалық  терминдердің түсіндірме сөздігі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі. Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. - Алматы, 2013. -85б.

ISBN 978-601-7232-65-8.Алматы, 2013
b) РЕЦЕНЗИЯЛАНҒАН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:  

Жарияланым атауы

Басылым атауы, ISBN, мекенжайы, жылы

Рецензияланған журналдардағы жарияланымдар

ҚР БҒМ БҒСБК, РФ ЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1.

 Expressive-emotional World of Musical Terminoid Remarks in the Works of Kazakhstani Composers

Meddle -East Journal of scientific Research. Meddle SJR_2012: 0,61. (Пәкiстан). – Vol.14. Iss 3. – Р.318-321. Пән саясы - өнер-гуманитарлық ғылымдар. 2013ж. Scopus SJR-0.61
2.  Emotional and Modal Nature of Musical Image Meddle – East Journal of scientific Research. -   SJR_2012: 0,61  - Vol.14. Iss. 8. (Пәкiстан). – С.1046-1050. Пән саясы - өнер-гуманитарлық Scopus ғылымдар. 2013ж.  Scopus SJR 0,61
3. Music in the world picture and world pictures in music  World Applied Sciences Journal. SJR_2012: 0,61 (Пәкiстан).  – Vol.23. – Iss 2.– Р.145-150. Пән саясы - өнер-гуманитарлық ғылымдар. 2013ж. Scopus SJR 0,61
4. Conceptual world picture of traditional music Middle-East Journal of Scientific Research. - SJR_2012: 0,61 (Пәкістан).  Vol. 15. Iss. 3. – С.434-438.1 Хирша   Индексі. Пән саясы - өнер-гумани-тарлық ғылымдар. 2013ж. Scopus SJR 0,61
5. Communicative and pragmatic essence of musical terminoid remarks European Journal of Science and Theology. 2013жылғы SJR-0,253 (Elsevier, Нидерланд).  (Romania).  – 2014, Vol.10, Iss. 6. -  ISS 1841-0464 .– P.115-128. Пән саясы - өнер-гумани-тарлық ғылымдар. 2013ж. Scopus SJR -  0,253
6. Musical Terinoid Remarks as a Means for Inter-pretative Reading of the Text and Determinants of Musical Intonation Characteristics Journal Citation Reports, Тhomson Reuters. Journal «Asta Histriae» ISSN 1318-0185 (Slovenia) 2015.- V.23.-Iss.2.-P.265-284 Тhomson Reuters IF = 0.202
7. World Modeling Element in Spiritual Culture Determining the Concep-tual Picture of the World of Traditional Kazakh Music Journal Citation Reports, Тhomson Reuters. Journal «Asta Histriae» (Slovenia) 2015.- V.23.-Iss.2.-P.245-264 Тhomson Reuters IF = 0.202
8. Psychotherapeutic Function of the Kazakh Traditional Music International Journal of Environmental and Science Education. SJR - 0,326  (Scopus (Elsevier).   Turkeу. ISSN 1306-3065.- V. 11. -  Iss.- 17.  P. 10321-10335. ijese.2016.741. Пән саясы – білім беру.. 2016 ж. Scopus SJR - 0,326 
9. Linguistics of Russian-speaking Kazakh musicology Журнал «XLinguae».  SJR - 0.310. Q1-2. SJR -  0,200. (Slovenia). ISSN 1337-8384. – Vol. 10. -  Iss. 4. -  P 13-25. Пәндік саясы - Өнер-гуманитарлық ғылымдар, философия, тіл тану және лингвистика.2017 жыл. Scopus SJR - 0.310
10. Sacred Functions of Musical Instruments in the Creative Syncretism of Shamanistic Ritual. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. SJR -  0,200. [Indexed by Web of Science Тhomson Reuters, Scopus & approved by UGC].    ISSN 0975-2935. -  Vol. 10, - Iss.2.No. 2.  - P.40-50. Пән саясы - өнер-гумани-тарлық ғылымдар. 2018 жыл. Тhomson Reuters/ Scopus SJR -  0,200
11. The synthesis of the integrative and form-building  possibilities of expressive means of music painting and poetry Журнал «Astra Salvensis». SJR -  0.100. (Romania). [Indexed by Scopus & approved by UGC]. ISSN2393-4727. V.6. ISS.12.-P.589-602. Индекс Хирша 2. Пән саясы - өнер-гумани-тарлық ғылымдар. 2018 жыл. Тhomson Reuters/ Scopus   SJR -  0,200
                                                                                                                            РФ ЖАК 
1. Музыкалық-интонация-лық форма коммуника-тивтік қатынас бірлігі ретінде Теория және практика мәселелері. Ғылыми-теориялық журнал. «Фило-лологиялық ғылымдар». «Грамота» баспасы. - №4 (22). 2 бөлім. Тамбов, Ресей, 2013. 54-57 б. РФ ЖАК IF = 0.035.  
2. Түркі далаларының ежелгі сарындары Science and world. International scientific journal № 1 (5) 2014. Волгоград. Журнал «Ulrich's Periodicals Directory» басылымдары-ның халықаралық каталогына енгізілген, АҚШ. 201-202 б. РФ ЖАК FI– 0.325.  
3. Кәсіби шағын тілдің лингвистикалық статусы Science and world. International seintific journal № 1 (5) 2014. Волгоград. Журнал «Ulrich's Periodicals Directory» басылымдарының халықаралық каталогына енгізілген, АҚШ, - 199-200 б. РФ ЖАК FI– 0.325  
 4. Музыка мәдениет феномены ретінде
 
Science and world. International seintific journal № 2 (6) 2014. Волгоград. Журнал «Ulrich's Periodicals Directory» басылымдарының халықаралық каталогына енгізілген, АҚШ. 228-230 б. РФ ЖАК FI– 0.325.  
5. Дәстүрлі қазақ музыкасындағы әлем көрінісі Хабаршы, «Филологиялық ғылымдар» сериясы. Әл-Фараби атындағы ҚҰУ. -№1 (147), Алматы, 2014.-79-83 б. ҚР БҒМ  
6. Тіл жеке тұлғаның кәсіби ерекшеліктерінің көрінісі ретінде Еуразиялық гуманитарлық институт хабаршысы. № 4, 2015, Астана. - 161-164 б. ҚР БҒМ    
7. Тұжырымдамалық әлем көрінісі Абай атындағы ҚҰПУ хабаршысы, №2 (52) «Филологиялық ғылымдар» сериясы, 2015.28-32 б. ҚР БҒМ    
8. Қазақ аспаптық музыкасының дәстүрлі жанрлары Абай атындағы ҚҰПУ хабаршысы, №2 (52) «Филологиялық ғылымдар» сериясы, 2015.143-146 б. ҚР БҒМ  
9. Тілде сөйлеуші адамның әлемі, әлем көрінісі Абай атындағы ҚҰПУ хабаршысы, №3 (53) «Филологиялық ғылымдар» сериясы, 2015.  - 43-46 б. ҚР БҒМ    
  10. Қазақ ертегiлерiнiң психолингвистикалык сипаты Әл-Фараби атындағы ҚҰУ хабаршысы. №3 (155) «Филологиялық ғылымдар» сериясы, 2015.- 36-40 б. ҚР БҒМ  
11. Музыкалық қабылдау үрдісіндегі белгі мен таңба рөлі Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы, «Филологиялық ғылымдар» сериясы - №5 (157), 2015. 226-231 б. ҚР БҒМ
12. Миф рухани мәдениеттің өзіндік формасы ретінде Абай атындағы ҚҰПУ хабаршысы, №4 (54) «Филологиялық ғылымдар» сериясы, 2015.  - 217-219б. ҚР БҒМ
13. Музыкалық дауыс ырғағының  экспрессивті сөйлеу құралдары Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы, «Филологиялық ғылымдар» сериясы - №5 (157), 2015.  36-41б. ҚР БҒМ
14. Музыканың кәсіби шағын тілінің өзіндік ерекшеліктері Торайғыров атындағы ПМУ хабаршысы, «Филологиялық ғылымдар» сериясы. -  №1, наурыз 2016 Павлодар. 73-78 б. ҚР БҒМ
15. Суггестивті мәтіндер: игілік тілеу, дуалау Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. №1 (55) «Филологиялық ғылымдар» сериясы, 2016. 44-47 б. ҚР БҒМ
16. Жеке тұлғаның құндылықтары мен рухани мәдениетін қалыптастыру Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. - № 1. - Астана. - 96-99б. 2016 ж. ҚР БҒМ
17. Эквивалентті емес лексика лингвомәдени құбылыс ретінде Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. «Филологиялық ғылымдар» сериясы, № (2) 64, 2018. Алматы. С.42-50    ҚР БҒМ
18. Мәдениет және өнер терминологиясына халықаралық терминдерді қабылдау мен оларды жазу мәселелері Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. «Филологиялық ғылымдар» сериясы, № (2) 64, 2018. Алматы. . 91-96 б. ҚР БҒМ  
19. Бата тлектері мен карғыс уғымдарынын контекстегі қатысымдық сипаты Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. «Филологиялық ғылымдар» сериясы, . №3 (69) 2019. 117-121,252-258б.
 Алматы.
ҚР БҒМ
20. Туыс өнердегі музыканың концептуалды рөлі. Әл-Фараби атындағы ҚҰУ хабаршысы. Серия: «Филология ғылымдары». No 4 (172) 2019. Алматы. 293-301б. ҚР БҒМ
                                                                                                                        РИНЦ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ
1. Integration of the means of expressi-veness in the art Europaische Fachhochschule. ORT Publishing. European Applied Scinces. – Stuttgart, Germanу, – 2013. – РИНЦ. – 15-17б. Stuttgart, Germanу 2013
2. Креативтік бәсекеге қабілетті шығармашылық тұлғаның негізгі сипаттамасы ретінде «Ғылыми пікірталас: қазіргі әлемдегі инновациялар». XXVIII-ші Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - Мәскеу, - 2014. - № 8 (28). - 98-101б. РИНЦ. Мәскеу  2014
3. Инновациялық білім беру ортасы студенттердің зерттеу жұмыстарын дамытудың және ғылыми ойлау типін қалыптастырудың факторы ретінде «The Waу of Science». – №7 (7). – Волгоград,  – 2014. – 76-77б. РИНЦ Волгоград 2014
4. Музыкатанудың кәсіби қосалқы тілін қалыптастырудың тарихи-этнографиялық негіздері «Ғылыми зерттеудің қазіргі заманғы тұжырымдамалары». V-ші халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары -  4—ші
бөлім. Филология ғылымдары. Еуразиялық ғалымдар одағы. - Мәскеу, 2014. - 20-22б. РИНЦ
Мәскеу 2014
5. Қазақстан Республикасындағы мәдениаралық қарым-қатынаста екі тілді студенттердің  сөйлеу әрекеті. «Апробация» ғылыми журналы. -№ 1 (61), 2018. РИНЦ, импакт-факторы - 0,240 2018
6. Музыкалық, поэтикалық,  бейнелі бейнелер палитрасын жеткізетін өнердің көп синтез құбылысы VIII халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Мәдениеттану, өнертану және филология: заманауи көзқарастар және ғылыми зерттеулер. - № 2 (7). - М., ред. Интернаука, 2018. РИНЦ Мәскеу 2018

 

7. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ (2010-2016): 

Конференция атауы

Title of the conference

Ұйым атауы

Name of the organization

Ел

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және ЖОО-ішілік):

1

Мәтін және дискурс: ұғымдар ара қатынасы

 

«Қазақстанның дүниежүзілік қауымдастыққа кіруі: жаппай жаһандану және жаңарту жағдайында келешектегі даму жолдарын іздеу». Халықар. ғылыми-прак. конференция материалы, Алматы гуманитарлық-техникалық университеті.- Алматы, 2012

Қазақстан, Алматы

2012

2

Музыка мен мәдениеттің  қосалқы тілінің заманауи ауқымында мәдени және ұлттық бірегейлік аясындағы өзара әрекеттесуі және оның белгішелі тұсаукесері «Қазақ мәдениетінің психикалық рухани тұтастығы». Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Қ.Сәтбаев атындағы Қаз.НТУ. - Алматы, 2013. - 110-113 б Қазақстан, Алматы 2013
3. Музыканың кәсіби қосалқы тіліндегі транстерминология ҚР Кіші Ғылым Академиясының 39-шы Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының тезистері. ҚР. - Алматы, 2014. - 136 б Қазақстан, Алматы 2014
4. Ұлттық музыка теориясы және мифологиялық әлем көрінісі
 
«II Боранбай оқулары: көркемөнер білімін беру жүйесіндегі оқушылардың этномәдени креатосферасын құру мәселесіне». Қазақ ұлттық өнер университетінің 15-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.- Астана, 2013.-301-307 б. Қазақстан, Астана 2013
5. Түркі далаларының ежелгі ішектері ҚР Кіші Ғылым Академиясының 40-шы Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының тезистері. - Алматы, 2014 .-- 134 б. Қазақстан, Алматы 2014
6. Музыка және мәдениет косалқы  тілдері «Ғылым жаңа жастар». Ғылыми-теориялық конференция материалдары. KNK оларды. Құрманғазы. - Алматы, 2014. – 6б Қазақстан, Алматы 2014
7. Қазақстандағы орыс тілді музыкатанудың кәсіби қосалқы тіліндегі транстерминология «Ғылым жаңа жастар». Ғылыми-теориялық конференция материалдары. KNK оларды. Құрманғазы. - Алматы. - 2014. – 5б. Қазақстан, Алматы 2014
                                                                                                                   
                                                                                                                      ҚР (Республикалық, халықаралық):

1.
       
 Ұлттық музыка теориясы және мифологиялық әлем көрінісі
 
 «II Боранбай оқулары: көркемөнер білімін беру жүйесіндегі оқушылардың этномәдени креатосферасын құру мәселесіне». Қазақ ұлттық өнер университетінің 15-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - Астана, 2013     Қазақстан
Астана
   
     2013
   
2. Музыкатану мен мәдениеттің кәсіби қосалқы тілінің арақатынасының мәселелері «II Боранбай оқулары: көркемөнер білімін беру жүйесіндегі оқушылардың этномәдени креатосферасын құру мәселесіне». Қазақ ұлттық өнер университетінің 15-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 297-301б. - Астана, 2013 Қазақстан
Астана
 2013
3. Дәстүрлі қазақ мәдениеті әлемі
«ХХІ ғасырдағы ғылым және білім». Халықаралық материалдар негізінде ғылыми еңбектер жинағы. ғылыми-практикалық конференция. 3 бөлім. - Тамбов, Ресей, 2013 ж. - 37-41 б.
Ресей,
Тамбов
2013
4. Ideologal basis of musical culture of the nomads 4th International Academic Research Conference on Business, Education, Nature and Technology». Форум International Center for Education & Technology. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Сиэттл, США, 2013.  – 161-163б. США,
Сиэттл
2013
5. Functional peculiarities of Traditional Kazakh music perfomens 4th International Academic Research Conference on Business, Education, Nature and Technology». Форум International Center for Education & Technology. Халықаралық ғылыми конференция. – Сиэттл, США, 2013. – 158-161б. США,
Сиэттл
2013
6. The relatedness of musical, color and poetic harmonies. «Innovations in science, technologу and the integration of knowledge». The Interna-tional Scientific-practical Conference. 27-28 februarу 2014. Held bу Scieuro in London, – 167-173б. London 2014
7. Expressive speech means musical intonation 6th International Scientific and Practical Conference «Science and Society». – 23-24 March 2014. Held bу Scieuro in London, – 194-197б. London 2014
8. Traditional national culture as an axiological system of ethnic life activity «2nd the International Conference on Recent Trends in Science and Technology Management». 25-26 May 2014 Held bу Scieuro in London, – 71-76 б. London 2014
9. Myth as a basis for development of culture. «2nd the International Conference on Recent Trends in Science and Technology Management». 25-26 May 2014. Held bу Scieuro in London. – 77-81 б. London 2014
10. Креативтік бәсекеге қабілетті шығармашылық тұлғаның негізгі сипаттамасы  ретінде «Ғылыми пікірталас: қазіргі әлемдегі инновациялар». XXVIII-ші Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - Мәскеу, - 2014. - № 8 (28). - 98-101б. Мәскеу 2014
11. Көркем және музыкалық мәтіндердегі лингвомәдени ақпарат «Дәстүрлі және қазіргі заманғы музыканың өзекті мәселелері, тәжірибесі және даму болашағы». Құрманғазы атындағы ҚҰК-нің 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - 2 том. - Алматы, - 2014. - 183-187б. Қазақстан, Алматы 2014
12. Музыкатанудың кәсіби қосалқа тілінің қалыптастырудың тарихи-этнографиялық негіздері «Ғылыми зерттеудің қазіргі заманғы тұжырымдамалары». V-ші халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары – 4бөлім.. Филология ғылымдары. Еуразиялық ғалымдар одағы. - Мәскеу, 2014. - 20-22 б. Мәскеу 2014
13. Дәстүрлі қазақ мәдениетінің қалыптасуының бастаулары «ХХІ ғасырдағы хореографиялық өнер: теориясы, практикасы және даму болашағы». «Хореография» факультетінің 20 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА. - Алматы, 2014. - 233-236 б. Қазақстан, Алматы 2014
14. Музыкалық, поэтикалық, кескіндемелік бейнелер палитрасын беретін өнердің көп синтез құбылысы VIII халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Мәдениеттану, өнертану және философия: қазіргі көзқарастар мен ғылыми зерттеулер. - № 2 (7). - М., ред. Интернаука, 2018 ж. Мәскеу 2018
15. Қазіргі вокалды орындаудағы инновациялар IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғаламдық ғылым және инновациялар 2019»: Орталық Азия. Нұр-Сұлтан. 283-286 б. Қазақстан,
Нұр-Сұлтан
2019
16. Инновациялық білім беру жүйесіндегі креативтік тұлғаның шығармашылығын дамытудың психологиялық негіздері VIII Жаһандық ғылым және инновациялар 2020: Орталық Азия. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA. No 3 (1), ақпан-наурыз 2020. Нұр-Сұлтан. 52-56 б. Қазақстан,
Нұр-Сұлтан
2020
                                                                                                                             
                                                                                                                                          ТМД елдері:

1. Кәсіби тіл – ғылым концептосферасының негізі.
 
Заманауи ғылымның теориясы мен практикасы».  VII халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Мәскеу, 23-28 б.,       Ресей, Мәскеу 2012.
2 Дәстүрлі қазақ мәдениетінің әлемі ХХI ғасырдағы ғылым мен білім. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары бойынша ғылыми еңбектер жинағы. – 3 бөлім. -Тамбов, Ресей.2013. Ресей ғылыми дәйексөз индексі. –37-41 б. Ресей,
Тамбов
2013
3. Музыкалық интонация формасы қарым-қатынастың коммуникативтік бірлігі ретінде «Теория және практика сұрақтары», «Филология ғылымдары». Ғылыми-теориялық журнал. «Грамота» баспасы. - № 4 (22). 2 бөлім. - Тамбов, Ресей, - 2013. ЖАК РФ. Ресей,
Тамбов
2013
4. Креативтілік бәсекелесуге қабілетті шығармашыл тұлғаның өзекті ерекшелігі ретінде
 
ХХУШ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары бойынша мақалалар жинағы. «Ғылыми дискуссия: заманауи әлем инновациялары». - №8 (28) Мәскеу, 2014. РИНЦ. -98-101б. Ресей, Мәскеу 2014
5. Инновациялық білім беру ортасы студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын дамыту және ғылыми ойлау типін қалыптастыру факторы ретінде The Waу of Science International scientific journal №7 (7), 2014.  Волгоград. - 76-77б.
   
Ресей, Волгоград 2014
6. Түркі далаларының ежелгі ішектері «Science and world». – № 1 (5). – Volgograd, – 2014. – 201-202 б. РИНЦ Ресей, Волгоград 2014
7. Кәсіби қосалқы тілдің лингвистикалық мәртебесі «Science and world». – № 1 (5) – Volgograd, – 2014. – 199-200 б.РИНЦ Ресей, Волгоград 2014
8. Музыка мәдени феномені ретінде «Science and world». – № 2 (6). – Volgograd, – 2014. – 228-230 б. РИНЦ. Ресей, Волгоград 2014
9. Жеке тұлғаны рухани әлеуметтендірудің құндылық бағдары «Science and world» № 2 (6).  – Volgograd, – 2014. – 226-227 б.
РИНЦ.
Ресей, Волгоград 2014
10. Терминдер жүйесі кәсіби шағын тілдің өзегі ретінде
 
 «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» атты ғылыми басылымдар журналы. №04 (63) сәуір 2014. 1 бөлім. Журнал «Ulrichs Periodicals Directorу» мерзімді жарияланымдардың халықаралық каталогына енгізілген. «Bowker» баспасы, АҚШ.-345-346 б.
 
Ресей, Мәскеу  2014
11. Музыкатану ғылымының кәсіби шағын тілін қалыптастырудың тарихи-этнографиялық негізі
 
«Еуразиялық ғалымдар одағы. V халықаралық ғылыми-практикалық конференция: "Ғылыми зерттеулердің заманауи тұжырымдамалары" Ресей, Мәскеу, 29-30 тамыз 2014 ж. 4 бөлім. Филологиялық ғылымдар. 29-30 б. Ресей, Мәскеу 29-30 тамыз 2014 жыл
12. Қазақ халқының музыкалық аспаптарының қалыптасу және жетілдіру процесі «Ой ұшуы». Үздік ғылыми жұмыстарға арналған І Халықаралық олимпиада. - Таганрог, Ресей. - 2014.– 37 ​​б.
Ғылыми жетекші. Лауреат дипломы
Ресей,
Таганрог
2014
13. Қазақтың дәстүрлі музыкасын орындаушылардың атаулары мен қызметтері «Ой ұшуы». Үздік ғылыми жұмыстарға арналған І Халықаралық олимпиада. - Таганрог, Ресей. - 2014.– 35 ​​б.
Ғылыми жетекші. Лауреат дипломы
Ресей,
Таганрог
2014
14. Фольклор - Қазақстан өнеріндегі  ұлттық стильдің қайнар көзі «Ой ұшуы». Үздік ғылыми жұмыстарға арналған ІI Халықаралық олимпиада. - Таганрог, Ресей. - 2015.– 45 ​​б.
Ғылыми жетекші. Лауреат дипломы
Ресей,
Таганрог
2015
15. Музыкалық, поэтикалық, кескіндемелік бейнелер палитрасын жеткізетін өнердің көп синтез құбылысы VIII халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Мәдениеттану, арт-менеджмент және филология: заманауи көзқарастар және ғылыми зерттеулер. - № 2 (7). - М., ред. Интернаука, 2018 ж. Ресей, Мәскеу 2018
                                                                                                                         
                                                                                                                             Алыс шетел:

 1
Integration of the means of expressiveness in the art
Europaische Fachhochschule. ORT Publishing. European Applied Scinces. – Stuttgart, Germanу, – 2013. – РИНЦ. –15-17 б. Stuttgart, Germanу
2013
 2. Communicative and Pragmatic Aspeet of «Modern Science: Problems and Perspectiven» музыкологиялық мәтіні. 4 том. Халықаралық білім және технология орталығы, 389-392 б.     USA
Las Vegas
2013
 3. National images of the world Modern Challenges and Decisions of Globalization. Volum 4. Icet International Center for Education & Technologу, USA,  New York, 2013 USA,
New York
2013
 4. Ideological basis of musical culture of the nomads «Seattle – 2013: 4th International Academic Research Conference on Business, Education, Nature and Technology». Форум International Center for Education & Technology. Междyнародная научная конференция. – Сиэттл, США, 2013.  – 161-163 б. США
Сиэттл
2013
 5. Functional peculiarities of Traditional Kazakh music performers
«Seattle-2013: 4th International Academic Research Conference on Business, Education, Nature and Technology». Форум International Center for Education & Technology. Международная научная конференция. – Сиэттл, США, 2013. – 158-161 б. США
Сиэттл
2013
 6. Sound and acoustic features of domra
 
«Austrian Journal of Humanities and Social Sciences». – № 3 – Вена, Австрия. – 2014. – 12-13 б. Австрия
Вена
2014

 

8. ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІСТЕРІ (ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ):


Өнертану және Филология

 

9. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ:


Шет тілдерді білемін □                                    Шет тілдерді білмеймін □

Шет тілдерді білетіндер үшін:


Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеу (√)

 Сертификат берілген жағдайда IELTS/TOEFL және басқа сынақ бойынша балл санын көрсетіңіз 

 Ағылшын тілі 

 Бастаушы/beginning

Орташа/Pre-Intermediate

 

Неміс тілі

 Орташа /Pre-Intermediate

 Орташа/Pre-Intermediate 

  

 

 Жалғастырушы/Intermediate 

 

 

 

 Тәжірибелі/Advanced

 

 

 

 Кәсіпқой/Academic writing