Menu HELPDESK

МАГИСТРАТУРА

Ғылыми және педагогикалық бағыт


Арт-менежмент: 1-курс, 2-курс
Вокалдық өнер: 1-курс, 2-курс
Дирижерлеу: 1-курс, 2-курс
Аспаптық орындаушылық: 1-курс, 2-курс
Композиция: 1-курс, 2-курс
Музыкатану: 1-курс, 2-курс
Дәстүрлі музыка өнері: 1-курс, 2-курс

Профильдік бағыт


Арт-менежмент: 1-курс
Вокалдық өнер: 1-курс
Дирижерлеу: 1-курс
Аспаптық орындаушылық: 1-курс
Дәстүрлі музыка өнері: 1-курс