Menu

ПРОТОКОЛ 05 2023-2024

1.    Б. Я. Баяхунов «Методика преподавания композиции» – Оқу құралы // Учебное пособие;

2.    В.А. Шапилов, Ш.М. Мұхамбетжанов «Екі дауыстылықтағы күрделі контрапункт. Практикалық жұмыстар.» – Электрондық оқу құралы; // «Сложный контрапункт в двухголосии. Практические работы.» – Электронное учебное пособие;

3.    Құрастырушы С.М. Медеубаева «Ансамбль өнері кафедрасының оқу-әдістемелік мақалаларының жинағы» // «Сборник учебно-методических статей кафедры ансамблевое искусства» – Мақалалар жинағы // Сборник статей;

4.    З.Б. Кульманова Музыкалық оқу орындарының магистранттарына арналған «Кәсіби ағылшан тілі» – Оқу құралы // Учебное пособие;

5.    Қ. Жұмағали «Жастық дәурен» домбыраға арналған авторлық шығармалар хрестоматиясы – Жинақ // Сборник;

6.    Е.Б. Какежанов, Е.Б. Басықара «Домбыра-прима аспабына лайықталған шетел шығармалары» – Жинақ // Сборник;

7.    А.Б. Масымханова «Прима-қобызға бейімделген техникалық жинақ: гамма-арпеджио, штрихтар мен жаттығулар» – Оқу құралы// Учебное пособие;

8.    Г. Далбағай, Ә. Өтеген «Сазды мұра» атты сазсырнай аспабына лайықталған күйлер жинағы – Жинақ // Сборник.