Menu
info@conservatoire.kz

Оқас Индира Оқасқызы

c924322f-d59b-44f4-81d8-c8268b9be357.jpg


   Байланыс мәліметтері: 

   E-mail: okas.i@mail.ru
БІЛІМІ:
2001-2005 жж. – Қазақ қыздар педагогикалық институты. Мамандық: Информатик, информатика пәнінің оқытушысы.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ (ЖЫЛЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):
10.2005-01.2017 жж. – Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті – Офис тіркеуші. Лауазымы: Аға менеджер.
01.2017-10.2017 жж. – С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті – Офис тіркеуші. Лауазымы: Статист.
10.2017 ж. бастап осы уақытқа дейін Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы – Оқуды жоспарлау бөлімі. Лауазымы: Аға менеджер.
10.09.2020 ж. – Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы. Оқуды жоспарлау бөлімінің жетекшісі.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОЖБ лауазымдық міндеттері

1.       Кафедралардың оқу жоспарларын, оқу жұмыс жоспарларын (ОЖЖ) әзірлеу жөніндегі жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді

2.       ПОҚ педагогикалық жүктемесін есептеу үшін академиялық күнтізбені, оқу үрдісінің кестесін және уақыт нормаларын әзірлеуге қатысады.

3.       Офис-тіркеушісімен бірлесіп ПОҚ педагогикалық жүктемесін есептеу және сабақ кестесін жасау үшін академиялық топтарды құрады.

4.       МЖМБС талаптарын, мамандықтардың үлгілік оқу жоспарларын (ТОЖ) ескере отырып, оқу жұмыс жоспарларына сараптама жүргізеді.

5.       АЖЖ "Платонус" бағдарламасының базасында мамандықтардың ОЖЖ бойынша ақпараттардың қалыптастырылуын және жаңартылуын бақылайды және жауапты болады.

6.       ОЖЖ кафедраларының педагогикалық жүктемесінің есебінің сәйкестігін тексеруге қатысады.

7.       Кафедралардың ПОҚ педагогикалық жүктемесінің бөлу нормативтеріне сәйкестігін тексеруге қатысады

8.       Жоспарлы көрсеткіштерге сәйкес кафедра ПОҚ педагогикалық жүктемесінің орындалуын тексеруге қатысады

9.       Мамандықтардың, білім беру бағдарламаларының, курстардың және тіл бөлімдерінің бекітілген оқу жұмыс жоспарларына сәйкес сабақтар кестесін, емтихандарды, СОӨЖ кестесін қалыптастыруға бақылау жасайды және жауапты болады.

10. Жеке сабақтарды жинау және жалпы кестеге енгізу үрдісін бақылайды

11. Факультет деканаттарына бекітілген сабақтар, емтихандар кестесін ұсынуды ұйымдастыруды бақылауды жүзеге асырады

12. Жазғы семестр кестесін қалыптастыру процесін бақылайды

13. Оқу сабақтарын өткізудің белгіленген тәртібін, оқу үрдісі кестесінің, оқу сабақтары мен емтихандар кестесінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

14. Аудиториялық қорды оңтайлы пайдалануды бақылауды жүзеге асырады

15. Декандар мен кафедра меңгерушілеріне ОПҚ-ның оқу үрдісі тәртібінің бұзылуы (кешігу, оқу сабақтарының, емтихандардың бұзылуы және олардың рұқсат етілмеген ауыстырылуы) туралы ақпаратты жеткізеді.

16. Кафедраларға оқу үрдісін жоспарлау және ұйымдастыру мәселелері бойынша кеңес береді және көмек көрсетеді.

17. Кафедраларға жаңа мамандықтарға лицензия алу үшін құжаттар пакетін қалыптастыруға жәрдемдеседі

18. Ішкі академиялық ұтқырлықты іске асыру шеңберінде серіктес ЖОО-мен жұмыс оқу жоспарларын (ОЖЖ) синхрондау және шарттарды дайындау бойынша жұмысты жүзеге асырады

19. Ішкі академиялық ұтқырлық шеңберінде студенттердің құжаттарын (транскрипт, жеке оқу жоспары) дайындауға жұмысты ұйымдастырады және жауапты болады.

20. Ішкі академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру бойынша офис регистратормен бірлесіп бұйрық жобаларын дайындайды

21. Кафедралар мен халықаралық бөлімге сыртқы академиялық ұтқырлық мәселелері бойынша ECTS жүйесі бойынша трансфер және кредиттерді қайта есептеу бөлігінде кеңес береді

22. Кредиттік технологияға сәйкес оқу процесінің регламенті бойынша ішкі нормативтік құжаттарды әзірлейді

23. Анықтама сипатындағы жиынтық материалдарды, Жоғары тұрған ұйымдардың сұратуы бойынша статистикалық деректерді дайындайды

24. ЖОО рейтингтеріне консерваторияның дайындығына және қатысуына ОҮЖжҰҚ оқу-әдістемелік бөліміне жәрдемдеседі

25. Бакалавр, магистрлік және докторлық бағдарламалар мамандықтары бөлінісінде элективті пәндер каталогын қалыптастыру бойынша жұмысқа қатысады

26. Тіркеу кеңсесіне бітірушілердің құжаттарындағы ақпараттың дұрыстығын тексеруге көмек көрсетеді (бітіргені туралы диплом, транскрипт, дипломға қосымша)

27. Білім беру үрдісін жоспарлаудың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлейді

28. Қызмет жұмысы мәселелері бойынша ОҮЖжҰҚ жетекшісінің тапсырмаларын орындайды