Menu HELPDESK

Даярлық курсы

ДАЙЫНДЫҚ КУРСТАРЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 


Консультациялар кестесі
Шығармашылық емтихан кестесіҚАБЫЛДАУ ТАЛАПТАРЫ

 

Даярлық курсына түсуге арналған қабылдау емтихандарының өткізілу мерзімі

 

 Шығармашылық емтихандарға құжаттарды қабылдау мерзімі 

 22 – 27 тамыз 

Кеңес беру мерзімдері

25 – 27 тамыз

Шығармашылық емтихан өткізу мерзімі

29 – 31 тамыз


 

КОД.jpg 

 

 

Шығармашылық емтихандарға қатысуға арналған құжаттар тізімі:


1. Қабылдау комиссиясы төрағасының атына қабылдау туралы өтініш;

2. Жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білімі туралы құжат (түпнұсқа), қосымша бес немесе жеті жылдық музыкалық білімі бар жалпы білім беретін мектепті бітіргені туралы аттестат (түпнұсқа);

3. 3 x 4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет;

4. Жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

5. № 075-У нысанындағы медициналық анықтама (флюорография суреті), 063-нысан және көшірмесі (егу паспорты);

6. Тіркеу куәлігі немесе әскери билет (ұлдар үшін міндетті);

7. Білім беру грантын беру туралы куәлік (бар болса);

8. Жеңілдіктерді растайтын құжаттар: соңғы үш жылдағы лауреат дипломы – 2020, 2021, 2022 (түпнұсқа және көшірме), жетімдерге ата-анасының қайтыс болғаны туралы куәлік және т. б., талапкердің мүгедектігі туралы анықтама;

9. Құжаттардың барлық түпнұсқалары сканерленген түрде CD дискіде немесе флеш-картада;

10. Конверт (фотосуреттер үшін).

   

ҚАБЫЛДАУ ТАЛАПТАРЫ

«ВОКАЛДЫҚ ӨНЕР»


I. Мамандық

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Романс немесе кез келген халық әнін орындау.

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Ескі ария;

· Классикалық романс (қазақша, орысша, батыстық);

· Қазақ халық әні.

 

II. Музыка теориясы

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Музыкалық қабілеттердің диагностикасы (ырғақ, есту, жады).

 

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Қарапайым музыка теориясы бойынша коллоквиум.

 

 

«ДӘСТҮРЛІ МУЗЫКАЛЫҚ ӨНЕР»

«Домбыра»


I. Мамандық

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Қазақстандық композиторлардың шығармалары;

· Әртүрлі сипаттағы 2 күй (төкпе, шертпе).


2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Қазақстандық композиторлардың шығармалары;

· Әртүрлі сипаттағы 2 күй (төкпе, шертпе).

 

II. Музыка теориясы

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бір тоналды кезең, секвенция ойыны.


2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бір тоналды кезең, секвенция ойыны.

 

«Үш ішекті аспаптар»

 

I. Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Ірі формадағы шығарма (концерт, соната және т.б.);

· Қазақстандық композиторлардың шығармалары;

· Күй (шертер үшін).

 

II. Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бір тоналды кезең, секвенция ойыны.

 

«Қылқобыз»


I. Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Қазақстандық композиторлардың шығармалары;

· Қорқыттың күйі (өз таңдауы);

· Ықыластың күйі (өз таңдауы).

 

II. Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бір тоналды кезең, секвенция ойыны.


  

«Прима қобыз»


I. Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Ірі формадағы шығарма (концерт, соната және т.б.);

· Қазақстандық композиторлардың шығармалары.

 

II. Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бір тоналды кезең, секвенция ойыны.

 

«Баян, аккордеон»


I.    Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Ірі формадағы шығарма;

· Халық музыкасын өңдеу немесе Қазақстан композиторларының шығармасы.


II.  Музыка теориясы
2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бір тоналды кезең, секвенция ойыны.

 

«Фольклорлық аспаптар»


I. Мамандық

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

· 2 түрлі сипаттағы күй.

 

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Қазақстандық композиторлардың шығармалары;

· 2 түрлі сипаттағы күй.

 

II.  Музыка теориясы

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Музыкалық қабілеттердің диагностикасы (ырғақ, есту, жады).


2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бір тоналды кезең, секвенция ойыны.

 

«Халық әні»


I. Мамандық

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Халық әні;

· Халық композиторларының әні немесе терме-толғау.

 

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Халық әні;

· Халық композиторларының әні немесе терме-толғау;

· Қазіргі композиторлардың әні.

 

II.  Музыка теориясы

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Музыкалық қабілеттердің диагностикасы (ырғақ, есту, жады).

 

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Қарапайым музыка теориясы бойынша коллоквиум.

 


«ДИРИЖЕРЛЕУ»

«Хорды дирижерлеу»


I. Мамандық

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Екі маршты дирижерлеу;

· Кіші формадағы шығармаларды (инвенция, этюд, пьеса және т. б.) фортепианода жатқа ойнау;

· Есту талдауы (интервалдар);

· Қарапайым музыка теориясы бойынша коллоквиум.

 

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Біртекті құрамға арналған екі қарапайым хорды дирижирлеу (біреуі – acappella, екіншісі – сүйемелдеумен);

· Хор партитурасын фортепианода және комиссия таңдауы бойынша кіші формадағы (инвенция, этюд, пьеса және т.б.) фортепианолық шығармаларды ойнау (жатқа);

· Есту талдауы (интервалдар, аккордтар);

· Қарапайым музыка теориясы бойынша коллоквиум.

 

II.  Музыка теориясы

1-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Қарапайым музыка теориясы бойынша коллоквиум.

 

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бір тоналды кезең, секвенция ойыны.

               

«Оркестрлік дирижерлеу»


I. Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Екі түрлі сипаттағы шығармалармен дирижерлеу (симфонияның бір бөлігі, увертюра, поэма);

· Комиссияның таңдауы бойынша шығарманы фортепианода ойнау (жатқа);

· Есту талдауы.

 

II.  Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бір тоналды кезең, секвенция ойыны.

  

«Опералық-симфониялық дирижерлеу»


I. Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Екі түрлі сипаттағы шығармалармен дирижерлеу (симфонияның бір бөлігі, увертюра, поэма);

· Комиссияның таңдауы бойынша шығарманы фортепианода ойнау (жатқа);

· Есту талдауы.

 

II. Музыка теориясы

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бірінші дәрежелі туыстық модуляция, секвенция ойыны.

 


«КОМПОЗИЦИЯ»


I. Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Кіші формадағы жанрлардың шығармасы:

- аккомпанементпен авторлық мелодия;

- вокалдық шығарма (ән, романс және т. б.);

- кез-келген түрдегі аспаптық пьеса.

Шығармалар міндетті түрде орындалған (аудио/бейне жазба), жазбаша ноталық мәтін түрінде ұсынылады. Авторлық шығармаларға жазбаша түрде шығарманың ойы, музыканың сипаты, музыкалық құралдар мен аспаптарды таңдау, үндестігі және т. б. түсіндірме беріледі.

 

II. Музыка теориясы

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бірінші дәрежелі туыстық модуляция, секвенция ойыны.


 

«МУЗЫКАТАНУ»


I. Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілерге:

· Қазақ, батыс еуропалық, орыс-кеңестік музыка бойынша коллоквиум;

· Фортепианода музыкалық фрагменттерді ойнау (қазақ, батыс еуропалық, орыс композиторларының шығармаларынан кем дегенде 10 фрагмент).

 

II. Музыка теориясы

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бірінші дәрежелі туыстық модуляция, секвенция ойыны.

 


«АСПАПТЫҚ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ»

«Ішекті аспаптар»


I. Мамандық

1-ші және 2-ші дайындық курсына түсушілер үшін:

· Ірі формадағы шығарма;

· Гамма (штрихтар, арпеджио, қос ноталар).

 

II.  Музыка теориясы

1-ші және 2-ші дайындық курсына түсушілер үшін:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бір тоналды кезең, секвенция ойыны.

 

«Үрмелі және ұрмалы аспаптар»


І. Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілер үшін:

· Түрлі сипаттағы 2 пьеса;

· Гамма 4 белгіге дейін, этюд.

 

ІІ. Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілер үшін:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бір тоналды кезең, секвенция ойыны.

     

«Фортепиано»


І. Мамандық

2-ші дайындық курсына түсушілер үшін:

· ЖТК-дан прелюдия және фуга;

· Классикалық сонатаның бөлігі (І бөлім немесе ІІ-ІІІ б.);

· Этюд.


ІІ. Музыка теориясы

2-ші дайындық курсына түсушілер үшін:

· Сольфеджио бойынша номерді парақтан оқу;

· Бір тоналды кезең, секвенция ойыны.