Menu HELPDESK

Амангелді Ақбаян Бахытғалиқызы

ТІРКЕУШІ-ОФИСІНІҢ БАСШЫСЫ


      БАЙЛАНЫС МӘЛІМЕТТЕРІ:

       Тел.: +7-727-261-57-48 (121)

      E-mail: bayanfin@mail.ru
1. БІЛІМІ:

2011-2015 жж атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Х.А.Ясауи. Экономика және құқық факультеті, мамандығы. «Қаржыгер» Бакалавр.

2016-2018 жж Халықаралық гуманитарлық-технологиялық университеті. Факультет «Экономика» мамандығы, «Экономист» Магистратура.


2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

1) «Халыққа қызмет көрсету орталығы»   Түркістан қ., лауазымы: Бөлім басшысының көмекшісі  (09.01.2014 - 25.06.2015 келісімшарт бойынша);

2) «Халық банкі» АҚ, Алматы., кассир: (16.07.2015 - 08.04.2016);

3) «БТА Банкі» АҚ, Алматы., Персоналмен жұмыс жасау бөлімі, Басқарма басшысының көмекшісі.(04.11.2016 - 08.12.2017 келісім-шарт бойынша);

4) Құрманғазы атындағы ҚҰК, Алматы., Тіркеуші офис бөлімінің Статистик-регистраторы  14.08.2017 - 18.09.2022);

- Тіркеуші офис бөлімінің басшысы 18.09.2022ж бүгінгі күнге дейін.

Жалпы еңбек өтілі 9 жыл.

____________________________________________________________________________________


Тіркеуші департаменті – білім алушылардың оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркейтін және олардың академиялық рейтингін есептейтін, білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды қамтамасыз ететін қызмет. Олар өз қызметінде университеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және қызметкерлерімен, проректорлармен, ректормен, факультеттермен, кафедралармен, есеп бөлімдерімен, әкімшілік басқару және персоналды басқару бөлімімен және университеттің басқа бөлімдерімен, бөгде ұйымдар мен мекемелермен өзара әрекеттеседі.

 

1. МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕР

OR-ның негізгі мақсаты студенттерді оқу пәндері бойынша тіркеу, алған кредиттерін есепке алу, аралық және қорытынды аттестацияны ұйымдастыру және студенттердің оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын сақтау болып табылады.

ОР қызметінің негізгі бағыттары:

·         Оқытудың кредиттік технологиясын жүзеге асыру.

·         Аралық және қорытынды аттестацияны жоспарлау және ұйымдастыру.

·         Оқушылардың оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын жүргізу.

·         Оқу пәндері бойынша студенттерді тіркеуді ұйымдастыру.

·         Жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу.

·         Студенттерге қызмет көрсету.

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешуді қамтамасыз етеді:

·         университеттің Академиялық саясатын жүзеге асыру;

·         Университет деңгейінде студенттерді аралық және қорытынды аттестаттауды жоспарлау және ұйымдастыру, олардың нәтижелерін талдау және бақылауды ұйымдастыру және үйлестіру;

·         білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын жүргізу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау;

·         студенттерге университеттің мемлекеттік қызметтері мен қызметтерін көрсету;

·         оқудың кредиттік технологиясы бойынша университеттің оқу процесін жүзеге асыру, оның ішінде студенттерді пәндер бойынша тіркеу, жеке оқу жоспарларын қалыптастыру;

·         формальды және бейресми оқыту нәтижелерін тануды жүзеге асыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау.

 

2. НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАР

OR келесі функцияларды орындайды:

·         университеттің Академиялық саясатын қалыптастыруға және оны жүзеге асыруға қатысу;

·         аралық және қорытынды аттестаттауды, оқу пәндерін тіркеу тәртібін, формальды және бейресми білім беру нәтижелерін тану, білім алушылардың контингенті қозғалысын жетілдіруге бағытталған ішкі нормативтік және нұсқаулық құжаттарды әзірлеуге қатысу;

·         аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру, өткізу және бақылау;

·         аралық және қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша құжаттаманы жүргізу (ведомость дайындау);

·         аралық және қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша білім алушылардың үлгерім нәтижелерін талдау және бақылау;

·         жазғы семестрді ұйымдастыру, өткізу және бақылау;

·         оқушылардың оқу жетістіктерінің тарихын бақылау;

·         орташа баллды (GPA) есептеу;

·         студенттерге транскрипттерді тіркеу және беру;

·         формалды және бейресми оқыту нәтижелерін тануды жүзеге асыру жөніндегі іс-шараларды бақылау;

·         формалды және бейресми оқыту нәтижелерін тану туралы құжаттаманың сақталуын қамтамасыз ету;

·         студенттерді пәндер бойынша есепке алуды, жеке оқу жоспарларын қалыптастыруды бақылау;

·         контингенттің қозғалысы туралы бұйрықтардың жобаларын қалыптастыру;

·         PR құзыретіне қатысты сыртқы ұйымдармен хат алмасу;

·         оқу үдерісі бойынша университет кафедраларымен өзара әрекеттесу;

·         оқу-әдістемелік кеңеске, Ғылыми кеңеске, оқу-әдістемелік кеңеске, Ғылыми кеңеске, оқу-әдістемелік кеңеске, аралық және қорытынды аттестаттау үдерісін, оқу пәндерін тіркеу тәртібін, ресми және бейресми білім беру нәтижелерін тану бойынша ұсыныстарды енгізу; оқу және оқу-әдістемелік жұмыс, ректор;

·         студенттерге «бір терезе» қағидаты бойынша уақтылы және сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;

·         білім алушылардың сұранысы бойынша оқу қызметі бойынша ақпарат беру және қызмет көрсету;

·         пәндерге тіркелу, формальды және бейресми білім беру нәтижелерін тану, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру мәселелері бойынша білім алушылар мен оқытушыларға кеңес беру;

·         университеттің ақпараттық жүйесіне ақпаратты уақтылы және дұрыс енгізуді қамтамасыз ету.


Құжаттар