Menu HELPDESK

Абишева Баян

Баян Абишева.jpg      Азаматтығы: Қазақстан

     

     Байланыс мәліметтері:

     Тел: 8-707-905-60-00 

     E-mail: bayawik@mail.ru

     Академиялық лауазымы: Оқытушы

     Ғылыми атағы: Өнертану ғылымдарының магистріЖоғары білім туралы дипломда көрсетілген мамандық атауы және шифры: "17.00.02-музыкатану"

                                                                          

 1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ (ЖЫЛЫ, ЕЛІ, ОҚУ ОРНЫ):    


1. 2008-2012 жж., Қазақстан Республикасы - Құрманғазы ат. Қазақ ұлттық консерваториясы. музыкатану және композиция;

2. 2012-2014 жж., Қазақстан Республикасы - Құрманғазы ат.Қазақ ұлттық консерваториясы., музыкатану және композиция, магистратура.

    

 2. АТАҒЫ, МАРАПАТТАРЫ, СЫЙЛЫҚТАР (ұлттық, халықаралық):  Жыл

Атақтың, марапаттың, сыйлықтың атауы

Ұйым

Ел

 2010 

 Республикалық олимпиаданың лауреаты (2 орын)

Құрманғазы ат.ҚҰК

Қазақстан

 2011

 Республикалық олимпиаданың лауреаты (2 орын)

Қаз ҰӨУ

Қазақстан

 2011

 Республикалық жас ғалымдар ғылыми жұмыстардың лауреаты

 Білім және Ғылым министрлігі    

 Қазақстан    

 2011 

 Санкт-Петербург қаласында өткен 4-халықаралық этномузыкатанушылар мектебін өтіп сертификат алды    

Өнер институты

Ресей

 

 3. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕСІ, ЛАУАЗЫМЫ):    

 

2007-2008 жж. – Қарағанды облыстық Қ.Аманжолов атындағы дарынды балаларға арналған музыкалық мектебінің домбыра мамандығы бойынша мұғалімі;

2011-2012 жж. – А.Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған РҚМММИ- теория пәнінің мұғалімі;

2012 ж. – П.Чайковский атындағы музыкалық колледжі – қазақ музыка әдебиеті пәнінің мұғалімі;

2012-2013 жж. – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы ЖОО кейінгі бөлім «магистратура» бөлімінде лаборант;

2013-2014 жж. – Құрманғазы атындағы №7 музыкалық мектепте мұғалім;

2014-2017 жж. – М.Әуезов атындағы Өнер және әдебиет институтында кіші ғылыми қызметкер (Ғылым Академиясы) (негізгі жұмыс);

2014-2017 жж. – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы «Қазақ дәстүрлі музыкасы» пәнінен мұғалім (қосымша 0,5 ст).


 4. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (ТӘЖІРИБЕЛЕР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):    


1. «Introduction to the Music of Central Asia». Құрманғазы атындағы ҚҰК. Алматы.01.09.2012-01.12.2012. Сертификат.

2. Ресей Федерациясының еңбек сіңірген қайраткері, өнертану ғылымының докторы, профессор, И.П.Чайковский атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясының ректоры А.С.Соколовтың «ХХ Музыка мәдениеті» атты 30 сағаттың дәріс. Құрманғазы атындағы ҚҰК Алматы. 08.11 – 14.11. 2012. Сертификат.

3. Құрманғазы атындағы ҚҰК-ның 70-жылдығына арналған «Түркі-моңғол халықтарының дәстүрлі музыкасы: зерттеу проблемалары, дыбыс феномені» атты халықаралық ғылыми-практикалцық семинарға қатысқаны үшін Сертификат. 20.11. 2014.

4. Скопусқа публикация бойынша өткен лекциядан Сертификат. Elsiver. 21.11.2014.

5. «Түркітілді әлем музыкасы» зерттеу тобының: «Дауыстан-аспапқа: түркітілдес әлемнің дәстүрлі мәдени мұрасындағы дыбыс феномені» 5-халықаралық симпозиумына белсенді қатысып, оның іс-шараларына қосқан үлесі үшін алғыс хат. 21-23.04.2016. Құрманғазы атындағы ҚҰК.

6. «Түркітілді әлем музыкасы» зерттеу тобының: «Дауыстан-аспапқа: түркітілдес әлемнің дәстүрлі мәдени мұрасындағы дыбыс феномені» 5-халықаралық симпозиумына белсенді қатысып, оның іс-шараларына қосқан үлесі үшін алғыс хат. 21-23.04.2016. Тюрксой.


 5. КӘСІБИ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ/ МҮШЕЛІК:   


1 ICTM мүшесі


 6. ЖАРИЯЛАНЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ)  


                                Жарияланым атауы

Басылымның атауы

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Монографияларда ғылыми мақалалар, бөлімдер, тараулар жариялау:

1.

Халықаралық конференция материалдарын құрастырушы.

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, " түркі-моңғол халықтарының дәстүрлі музыкасы: зерттеу мәселелері. Дыбыс феномені".

Алматы, Құрманғазы ат.ҚҰК, 2014.

2.

«Құрманғазы» ғылыми жинақты құрастырды

«Құрманғазы» ( авторлар: А.Жұбанов, С.А.Күзембай, К.Сахарбаева).

Алматы, 2014

3.

2014-2017 жылдары «Қазақ музыкасындағы «Мәңгілік ел»» атты ғылыми монографиясын шығаруға қатысты «Қазақ музыкасындағы «Мәңгілік ел» идеясы»

«Мәңгілік ел «в казахской музыке. Мақала «Қазақ музыкасындағы «Мәңгілік ел» идеясы»

Алматы, 2017 

2017 жылы Профессор Күзембай Сара Әділгерейқызының 80-жылдық мерейтойына байланысты Республикалық конференция ұйымдастырып,

"Мәңгілік Ел" ұлттық идеясын қазақ музыкалық-поэтикалық шығармашылығында жүзеге асырудың тарихи-теориялық мәселелерін зерттеуге арналған монография құрастырды «Казахская музыка: национальная идея "Мәңгілік Ел"»

Алматы, 2017

Старинный инструмент – шертер

Музыкальная газета. №1.2011. С. 28-29

Алматы, 2011.

2.

К.Мусин и оркестр казахских народных инструментов им.Курмангазы

Вопросы музыкальной культуры и образования. Сб.ст., посв.20-летию Независимости Казахстана. Вып.2 –

Алматы. 2011. С.18-20. 90 с.

 

3.

Традиции состязательности в произведениях Е.Рахмадиева

Вопросы музыкальной культуры и образования. Сб.ст., посв.20-летию Независимости Казахстана. – Алматы. 2011. С.39-41. 158 с.

 

Алматы. 2011. С.39-41. 158 с.

 

4.

Музыкальное театральное представление у казахов – Ортеке.

Алтаистика и тюркология. №2. 2012. С.184-192

 

Нұр-Сұлтан қ., 2012 

5.

XLII Халықаралық дәстүрлі музыка конференциясы

Новая музыкальная газета. http://musicnews.kz. 31.08.2013

 

Алматы, 2013 

6

Группа ViD_Men a-capella!!!

Новая музыкальная газета. http://musicnews.kz. 04.10.2013

 

Алматы, 2013 

7

Syncretic art of orteke in traditional culture kazakhs and Turkic people

Вестник. Алматы: КНК им.Курмангазы. №1. 2013. С.82-88

 

Алматы, 2013 

8

Об этимологии термина домбра

Сборник статей молодых исследователей. Алматы: КНК им.Курмангазы, 2013. С.55-61. 217 с.

 

Алматы, 2013 

9

Қазақтың «ортеке» ӛнері және оның түркі-моңғол елдері мәдениетіндегі баламалары

Новая музыкальная газета. http://musicnews.kz. 03.10.2013

 

Алматы, 2013 

10

ICTM Халықаралық дәстүрлі музыка конференциясы

 

Мәдениет. №2. С.25-28. 2014

 

Алматы, 2014

11

Искусство Ортеке в этнокультурной традиции казахов и других этносов тюрко-монгольской кочевой цивилизации

Фольклор и этнокультурная идентичность: Материалы IV Школы молодых фольклористов / Сост. Н.Н.Глазунова. РИИИ. Спб. 2014. С. 127-138. – 184 с.

 

Ресей, 2014

12

Домбыра – 2-3 ішекті қазақ және түркітілдес халықтарының ішекті шертпелі хордофоны

Керуен: Ғылым және әдеби-көркем журнал, 1 (40) 2015. – Алматы. – С.92-103.

Алматы, 2015

13

Тектілік пен батырлықтың символы

газета Айқын 12.08.2015. №148(2780). 5-с.

 

Алматы, 2015

14

43-Дәстүрлі музыка Халықаралық кеңесінің (ICTM) конференциясы

Новая музыкальная газета. http://musicnews.kz. 27.07.2015.

 

Алматы, 2015

15

Түркі-моңғол халықтарының дәстүрлі музыкасы

Музыкальная газета. №1. С.65-66. 2015.

Алматы, 2015

16

43 Международная конференция совета по традиционной музыке (ICTM)

Новая музыкальная газета. http://musicnews.kz.08.09.2015

 

Алматы, 2015

17

«Телқоңырды» жаппау керек еді

газета Жас Алаш. – 2015. – №21 (15999).

 

Алматы, 2015

18

«Телқоңыр» бағдарламасы туралы ой

Мәдениет. – 2015. – №2. 48-б.

 

Алматы, 2015

19

Музыка тюркоязычного мира

http://litart.kz/index.php/ru/home/novosti/261-muzyka-tyurkoyazychnogo-mira. 25.04.2016.

 

Алматы, 2016

20

Ортеке – музыкально-театрализованное представление у казахов

научный альманах. Традиционная культура. Россия. ВАК. 2.(58)2015) С.64-71.

 

Ресей, 2015

21

Қазақтың «ортеке» ӛнері және оның түркі-моңғол елдері мәдениетіндегі баламалары

Материалы Международной конференции. Современное музыкальное образование: традиции, новаторство, модернизации, перспективы. – Алматы, АМК им. П.И. Чайковского, 2012. С.175-181. 522 с.

 

Алматы, 2012

22

Orteke art of in traditional culture kazakhs and Turkic nationalities

Materials of 42th International conference of traditional music. (ICTM. Shanghai.). 2013.Р..242-243

 

Шанхай, 2013

23

Syncretic art of orteke in traditional culture kazakhs and Turkic people

Materials of Seattle-2013. 4th International Academic research conference on Business, Education, Nature and Tehnology. Part 4. Kazakhstan. November 4-5, 2013, Seattle, WA, USA.P.42-45

 

Америка, 2013

24

Dombyra – the experience of Comparative-Typological study.

матер. межд. IV Симпозиума ICTM Музыка Тюркоязычного мира. – Стамбул, 2014 19-с.

 

Түркия, 2014

25

Домбыра – 2-х, 3-х струнный щипковый хордофон у тюркских народов (опыт типологически-сравнительного изучения).

Материалы международной конференции Традиционная музыка тюрко-монгольских народов: проблемы изучения. Феномен звука. – Алматы, КНК им.Курмангазы, 2014. С.150-159. – 223 с.

 

Алматы, 2014

26

Қазақ музыкасындағы «Мәңгілік ел» идеясы

Materials of International conference «Topical researches of the World science». Vol.1 (June 20-21, 2015, Dubai.UAE). – Dubai.: Post Publishing, 2015. – Дубай. – pp. 74-78.

 

Дубай, 2015

27

The Image of the Horse in the Music of the Kazakhs and Other Turkic-Mongol Peoples

Materials of 43th International conference of traditional music. (ICTM. 16-22.07. Astana.). 2015.Р.5.

 

Нұр-Сұлтан, 2015

28

Totem images in the Musical culture of the Kazakhs and other Turkic-Mongolian peoplе

матер. межд. V Симпозиума ICTM Музыка Тюркоязычного мира «От голоса к инструменту: Феномен звука в традиционном культурном наследии тюркоязычного мира». – Алматы: КНК им.Курмангазы, 2016. – С.320-325.

 

Алматы, 2016

29

Музыка тюркоязычного мира

http://litart.kz/index.php/ru/home/novosti/261-muzyka-tyurkoyazychnogo-mira. 25.04.2016.

 

Алматы, 2016

30

«Қазақ музыкасындағы «Мәңгілік ел» идеясы»

«Идея «Мангилик ел в казахской музыке» коллективная монография. 2017. 480 с

 

Алматы, 2017

31

«Домбыра – 2-х, 3-х струнный щипковый хордофон в музыкальных культурах народов Евразии (опыт сравнительного анализа)»

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ. Коллективная монография. Институт литературы и искусства имени М.Ауэзова. 2017.

Алматы, 2017


b) РЕЦЕНЗИЯЛАНАТЫН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

 

 № 

Жарияланым атауы

 

 

Басылымның атауы, ISBN, орны, жылы

Рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар

ҚР БҒМ БҒСБК, РФ ЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1.

 Ортеке – музыкально-театрализованное представление у казахов

 Ғылыми альманах. Традиционная культура. Россия. ВАК. 2.(58)2015) С.64-71.

 


 7. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ (2010-2017):   


Конференция атауы

Name of the conference

Ұйым атауы Name of the organization

Ел

Country

Күні

Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және ЖОО ішінде)

1.

М. Төлебаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция

Құрманғазы ат.ҚҰК

Алматы

2013

2

Халықаралық V ICTM Симпозиумы Түркітілдес әлем музыкасы "дауыстан аспапқа: түркітілдес әлемнің дәстүрлі мәдени мұрасындағы дыбыс феномені".

Құрманғазы ат.ҚҰК

Алматы

2016

3

Түркі-моңғол халықтарының дәстүрлі музыкасы: зерттеу мәселелері. Дыбыс феномені

Құрманғазы ат.ҚҰК

Алматы

2014

4

Музыкалық мәдениет және білім беру мәселелері

Құрманғазы ат.ҚҰК

Алматы

2011

ҚР (Республикалық, Халықаралық)

1.

Қазақстан Республикасындағы көркем білім берудің жаңа моделіндегі Музыкалық білім берудің мәселелері мен болашағы "атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция»

Құрманғазы ат.ҚҰК

Алматы

2016

2

43th International conference of traditional music.

ҚазҰӨУ

Астана

2015

3

Қазіргі заманғы музыкалық білім: дәстүрлер, жаңашылдық, модернизация, перспективалар.

П.И. Чайковский ат АМК.

Алматы

2012

ТМД елдері

1.

Фольклор и этнокультурная идентичность

Институт искусств

Россия

2011

Алыс шетел

1.

4th International academic research Conference on Business, Education, nature and Technology

 

Seattle

2013

2.

International conference «Topical researches of the World science». Vol.1

Dubai.UAE

Dubai.UAE

June 20-21, 2015,

3

Халықаралық IV Симпозиум ICTM Түркітілдес әлемнің музыкасы

Стамбул

Стамбул

2014

4

42th International conference of traditional music.

ICTM. Shanghai

Shanghai

2013


 8. ҒЫЛЫМИ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ):    Ғылыми қызметтің бағыты дәстүрлі музыкалық орындаушылық тарихы мен теориясымен байланысты    


БАҚ. Телеканал Қазақстан

1.  Сырымбет 03.05.2014.

2. Халық әні «Нақ-нақ» 23.08.2014.

3. Құрманғазының күйі «Балбырауын» 18.10.2014.

4. Халық әні «Тілеу-Қабақ» 06.09.2014.

5. Жаяу Мұсаның әні «ЖаяуМұса 09.2014.

6. Халық әні «Бекзатым-ай» 10.10.2014.

7. «Ғажайып туынды» Қорқыт.

8. Қош келдің әз Наурыз. 22.03.2015.

    

 9. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ: 


Шетел тілдерін білемін □                                  Шет тілдерін білмеймін □

Шет тілдерін білетіндер үшін:

 

Тіл

Деңгейі

 Деңгейді белгіле (√)    

 IELTS/TOEFL және т. б. ұпайларын көрсетіңіз.

сертификат болған жағдайда

 Ағылшын тілі   

 Бастаушы/beginning

*

 

 

 Орташа/Pre-Intermediate

 

 

 

 Жалғастырушы/Intermediate    

 

 

 

 Еркін/Advanced

 

 

 

 Кәсіби/Academic writing