Menu HELPDESK

Бутова Елена Варерьевна

                                     Азаматтығы: Қазақстан

                                     

                                  Байланыс мәліметтері:

                                  E-mail: butovaye@gmail.com

                                     Тел.: 8-707-678-41-51

                                     Академиялық лауазымы: Аға оқытушы

                                     Ғылыми дәрежесі: PhD

 


Жоғары білімі туралы дипломында көрсетілген мамандығының атауы мен нөмірі (шрифты): «6D010300 – Педагогика және психология».

 

Қызметкер                                

                                                                 

 1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ (ЖЫЛ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):    


1. 2012-2015 оқу.жж. докторантуралық PhD, Қазақстан, Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті.

2. 2009-2011 оқу.жж. магистратура, Қазақстан, Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы.

3. 2005-2009 оқу.жж. бакалавриат, Қазақстан, Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы.

4. 2001-2005 оқу.жж. Қазақстан, П.И.Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі.

   

 2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):    


1. 2010 ж. қазіргі уақытқа дейін – Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы, оқытушы

2. 2007-2008 жж. – К. Байсейтова атындағы дарынды балаларға арналған Республикалық орташа мамандандырылған музыкалық мектеп-интернатыда мектеп психологы.

    

 3. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (ТӘЖІРИБЕЛЕР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):    


1. Курстың дәріс тақырыбы: «Жоғарғы білім беруде музыка – педагогикалық инновация». Өнертану докторы және психолог, мәдениет және инновациялық жұмыстарының проректоры, 2016 жылдың 26-30 қыркүйек аралығында Гнесин атындағы (Ресей) Кирнарской Дина Констанитинова да РАМ профессоры, 36 сағат көлемінде.

2. Өз біліктілігін жоғарылату барысындағы семинар - тренингтер: 2016 жылдың 25-30 қаңтар аралығында : « Құзыреттілік тәсіл контекстінде білім беру бағдарламасының жаңа жобасы». Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық Консерваториясында 72 сағат көлемінде

3. Оқу дәрісінің тренингі: «Қазақстан Республикасының ЖОО – инклюзивті білім беруді психологиялық – педагогикалық қолдауды ұйымдастыру», Алматы,25-26 ақпан 2016 жыл.

4. «Қазіргі заманғы жоғарғы мектепте оқу үрдісін ұйымдастыру», модульі бойынша педагогикалық ғылым докторының дәрісі тыңдалды: А.И. Герцен атындағы Ресей мемлекеттік университетінің профессоры А.П. Тряпицына.

5. 2013 жылы 19 қазан-23 қараша аралығында Ресей мемлекеттік әлеуметтік университетінде тәжірибеден өтті (Мәскеу қаласы). 90 сағат көлемінде: «Көркемдік – коммуникативтік мұғалім-музыкант мәдениеті», «Психология музыкалық іс-әрекетте», «Музыкалық қарым-қатынас» дәрістері тыңдалды.

6. Психология ғылымдарының халқаралық академиясының, оқу модульдері: «Интегративті Арт-терапия»-2011 жыл, «Интегративті ертегітерапия» – 2012 жыл.

   

 4. ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСЫЛЫМДАР:   

 

 №    

                         Басылым атауы

Баспаның аты

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Басылымдағы ғылыми мақалалар, бөлімі, басқы монографиясы

1.

Ғылыми және практыкалық мәселе ретінде студенттің әлеуметтік құзыреттігін қалыптастыру

 Ғылыми мақалалар жинағы: «Әлеуметтік  жұмыстың өзекті мәселелері, тарих, қазіргі заман, болашағы»

Екатиринбург баспа үйі «Ажур»,2013 жыл, 23-29 бет.

Монографиясы:

2.

Әлемнің жетекші  елдерінің білім беру жүйесі.

«Ұлағат» баспасы

Алматы: Абай атындағы Қаз. НПУ, 2014 ж.


 b) Басылымдағы журналдарды рецензиялау:   


Басылым атауы

 

 

Баспаның аты, ISBN, орны, жылы

 

Басылымдағы журналдарды рецензиялау

ККСОН

ҚР БЖҒМ, ВАК РФ

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

2

 Педагоикалық мәселе ретінде әлеуметтілік құзыреттілік, студенттік өнер

Журнал: « Елші ПГУ», басылым, «Педагогикалық, №3, 2014 ж. Бет-83-88

+

3

 Шығармашылық мамандықтарға студенттің әлеуметтік құзыреттіліктерінің ерекше көріністері

Ғылыми-әдістемелік журнал «Педагогика және психология»,№4- Алматы, 2014жыл. Бет-145-149

+

4

 Ресей және Қазақстанда шығармашылық пәндер, студенттердің әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастыру, салыстырмалы талдау(мысалы: РГСУ және Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық Консерваториясы)

Л.Н.Гумилева атындағы Евразиялық ұлттық университеті Елші басылымы: гуманитарлық ғылымдар,№3,(106), Астана-2005 жыл, 117-123 бет.

 

+

    

 5. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ (2010-2016):   

 

 №    

Конференцияның атауы

Name of the conference

Мекеме атауы

 Name of the organization

Елі

Country

 Күні

 Date

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және  жоғары оқу орындарының)

1

 Музыка мұғалімдерін даярлау өнері студенттердің әлеуметтік – мәдени әсерлері

 «Музыкалық білім беру мен мәдени білім берудің жаңа үлгісін қалыптастыру  және Қазақстан Республикасының мәселелері мен болашағы» Халқаралық ғылыми практикалық конференция материалдары. Алматы 2016 жыл, 66-71 бет

 Қазақстан    

 2016  жыл

2

 Жоғарғы оқу орнындағы студенттердің мәдени  әлеуметтік құзыреттіліктері

 Халқаралық білім беру  кеңістігінде : «Қазақстанның жас ғылымдарының 5-ші  халқаралық ғылыми конференцияның материалдары», Алматы. Таугүл-Пресс; 2013 жыл. 168-171 бет.

 Қазақстан

 2013 жыл

ҚР (Республикалық, халықаралық)

1

 Қазіргі заманғы білімді шығармашылық әлеуметтік жағдай, студенттің әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастыру ерекшеліктері

 2-ші Халқаралық ғылыми практикалық конференция материалдары: «Адам, біздің қоғаммен мәдениеттің  әлеуметтік-гуманитарлық мәселелерін қалыптастыру»// Әлемдегі ғылыми жаңалықтардың ашылуы-Красноярск: ғылыми-инновациялық орталығы(ғылым мен білімнің мәселелері) ISSN: 2072-0831, №11.7(47), 2013 жыл ,22-27 бет

 Ресей

 2013 жыл

ТМД елдері

1

 Өнердегі студенттердің әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастыру шарты ретінде интегративтік тәсілдері

 Халқаралық ғылыми-практикалық конференцияның баптары және материалдары. Бүкіләлемдік 27-ші  жазғы универсиадаға арналған: «Ғылым , білім және спорт: тарих, қазіргі заманғы келешегі». Казань: Отан - 2013 жыл. 90-91 бет.

 Ресей

 2013 жыл


 6. ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ:   

 

 Жылы    

Зерттеу жұмысының тақырыбы

ЖОО/мекеме

Грант болған жағдайда (ҚР БҒМ, Erasmus Mundus және т.б.) бағасы мен шығуын көрсету

 Нәтижесі

1

2

3

 

 

 1.

Шығармашылық мамандықтар студенттерінің әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық шарттары

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық Консерваториясы, Абай атындағы Қаз НПУ РПД докторантурасынан

МОН РК

 

    

 7. ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІМІ (іздену аймағы):   

 

 Еркін нысанда қысқаша баяндап беріңіз: Музыкалық білім берудегі педагогика және психология, арнайы қабілеттері, шығармашылық мамандықтарда оқитын студенттердің әлеуметтілік құзыреттілігі    

    


 8. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ:   


Шет тілдерін білемін □                                     Шет тілдерін білмеймін □

Шет тілдер білетіндерге:

 

Тіл

Деңгейі

 Деңгейін белгілеу (√)   

 Сертификат болған жағдайда IELTS/TOEFL және т.б. балдарын көрсету   

 

 Бастаушы/beginning

 

 

 Ағылшын    тілі

 Орташа/Pre-Intermediate

v

 

 

 Жалғастырушы /Intermediate

 

 

 

 Озат/Advanced

 

 

 

 Кәсіби/Academic writing