Menu
info@conservatoire.kz

2016-2020 ж. НААР рейтингтері

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БЕДЕЛДІ АГЕНТТІК РЕЙТИНГІНДЕ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯСЫНЫҢ ОЗЫҚ ПОЗИЦИЯЛАРЫ

 

Жоғары білім берудің сапасы мен бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштерінің бірі, ЖОО-ның әлемдік академиялық рейтингтерге қатысуы болып табылады.

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан-2050» «Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Стратегиясында ЖОО- әлемнің жетекші университеттерінің рейтингіне кіруге ұмтылуы тиіс екенін атады.

Шетелдік жетекші сарапшылардың пікірі бойынша, жаһандық рейтингтерде ең алдымен, ұлттық саралау«қымбат» болып табылады. ЖОО-ның бағалау көрсеткіштерінің негізгі критерийлері: білім беру бағдарламаларының сапасы, талантты студенттердің жоғары концентрациясы, бастамашыл оқытушылар мен зерттеушілер, академиялық ұтқырлық, түлектердің бәсекеге қабілеттілігі және оқытушылардың, магистранттар мен докторанттардың ғылыми басылымдары.Қазақстан Республикасы ЖОО-ның жыл сайынғы рейтингтерімамандарды даярлаудың деңгейлері мен бағыттары бойынша талапкерлердің және олардың ата-аналарының мүдделері мен қажеттіліктерін қанағаттандыруға ықпал етеді.

2016, 2017 жылдары Консерватория «Рейтинг және Аккредиттеу жөніндегі Тәуелсіз Агенттігінің» мамандарды даярлау деңгейі мен бағыттары бойынша, ҚР-дажоғары білім алуға деген сұраныспен Ұлттық рейтингке өтті. Ол «Казахстанская правда» газетінде 2018 жылы 15 мамырда № 88 (28717) және сайтта http://iaar.kz/ru/rejting/rejting-vuzov-2018 жылы жарияланған. 2019 жылғы рейтинг туралы ақпарат 2019 жылғы 15 мамырдағы «Казахстанская правда» газетінен алынды.


Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша білім беру бағдарламаларын  саралаудың басты рейтингі


№ және мамандық атауы

  2016

   2017

  2018

 2019

Бакалавриат

   

5В040200 Аспаптық орындаушылық

 1 орын

 1 орын

 1 орын

 1 орын

5В040300 Вокалдық өнер

 1 орын

 1 орын

 1 орын

 2 орын   

5В040400 Дәстүрлі музыкалық өнер

 1 орын

 1 орын

 1 орын

 2 орын

5В042300  Арт-менеджмент

 1 орын

 2 орын

 2 орын

5В041100 Композиция

 1 орын

 1 орын

5В040100 Музыкатану

 1 орын

 1 орын

5В040500 Дирижирлау

 1 орын

 1 орын

5В010600 Музыкалық білім   

 1 орын

1 орын

 1 орын

Магистратура

   

6М040200 Аспаптық орындаушылық

 1 орын

 1 орын

 1 орын

6М040300 Вокалдық өнер

 1 орын

 1 орын

 1 орын

6М040400 Дәстүрлі музыкалық өнер   

 2 орын   

 1 орын

 1 орын

 2 орын

6М040500 Дирижирлау

 1 орын

 1 орын

6М041100 Композиция

 1 орын

 1 орын

6М040100 Музыкатану

 1 орын

 1 орын

Докторантура PhD

   

6D040100   Музыкатану

 1 орын

 1 орын

 1 орын

6D040200   Аспаптық орындаушылық

 1 орын

 1 орын

 1 орын

6D040500   Дирижирлау

 1 орын

 1 орын

 1 орын

6D042300 Арт–менеджмент

 1 орын

 1 орын

 1 орын

6D040400 Дәстүрлі музыкалық өнер  

 1 орын

 1 орын 

 1 орын

6D041100 Композиция

       1 орын


Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының бакалавриат, магистратура, докторантурадан мамандарды даярлау бағыттары бойынша жоғары оқу орындарының басты рейтингі    


Бағаттың атауы

 2016

 2017

 2018

 2019 

Музыкальное искусство

1 орын

1 орын 

1 орын   

 1 орын


Қазақстан Республикасының ЖОО қажет етілуінің ұлттық рейтінгі 2020

2020 жылы Қазақстан Республикасының ТОП – 20 жоғары оқу орындарының бас рейтингінде 10 орында.

Білім беру бағдарламаларының бағыттары бойынша жоғары оқу орындарының институционалдық рейтингі

Өнер және гуманитарлық ғылымдар 

Бакалавриат – 2 орын

Магистратура – 3 орын

        Докторантура – 3 орын


Білім беру бағдарламаларының топтары бойынша жоғары оқу орындарының институционалдық рейтингі

Бакалавриат

1.     В006 – Музыка мұғалімдерін даярлау – 1 орын

2.     6В02 – Өнер және гуманитарлық ғалымдар – 1 орын

3.     6В021 – Өнер – 1 орын

4.     В021 – Орындаушылық өнер – 1 орын

5.     В023 – Аспапта орындаушылық – 1 орын

6.     В025 – Дәстүрлі музыка өнері – 1 орын

7.     В026 – Дирижирлау және композиция – 1 орын

8.     В024 – Музыкатану және өнертану – 2 орын

9.     6В011 – Педагогика және психология – 9 орын

10. В031 – Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны – 11 орын

 

Магистратура

1.     7М02 – Өнер және гуманитарлық ғалымдар – 1 орын

2.     7М021 – Өнер – 1 орын

3.     М021 – Музыкатану – 1 орын

4.     М023 – Аспапта орындаушылық – 1 орын

5.     М024 – Вокалдық өнер – 1 орын

6.     М026 – Композиция – 1 орын

7.     М027 – Дирижирлау – 1 орын

8.     М025 – Дәстүрлі музыка өнері – 2 орын


Докторантура

1.     8D02 – Өнер және гуманитарлық ғалымдар – 1 орын

2.     8D021 – Өнер – 1 орын

3.     D021 – Музыкатану – 1 орын

4.     D023 – Аспапта орындаушылық – 1 орын

5.     D025 – Дәстүрлі музыка өнері – 1 орын

6.     D026 – Композиция – 1 орын

7.     D027 – Дирижирлау – 1 орын

8.     D049 – Арт-менеджмент – 1 орын


Консерватория осы рейтингтердің нәтижелерін, жоғары оқу орны   қызметінің  бағасын салыстыру мақсатында  және сауатты талдау үшін, бәсекеге қабілеттілігін арттырып, жоғары білім беру жүйесін стратегиялық дамыту   және жоспарлау үшін ; Консерваторияны жаһандық білім беру кеңістігіне және жаһандық академиялық рейтингтерге ынталандыру құралы ретінде; сондай-ақ өзінің даму стратегиясының өзекті мәселелерін шешу үшін пайдаланады.