Menu
info@conservatoire.kz

Бос гранттар

Жоғары білім алу үдерісінде бос білім беру грантын тағайындау туралы ақпарат

Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары (бұдан әрі – босаған гранттар) кадрларды даярлау бағыттары бойынша ақылы негізде білім алушыларға конкурстық негізде беріледі.

Конкурс үлгерімнің GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) орташа балы негізінде аралық аттестаттаудың нәтижесі бойынша білім беру грантын беру туралы куәлік беріле отырып өткізіледі.

Ашық конкурс туралы хабарландыру кадрларды даярлау бағыттары мен курстары бөлінісінде босаған бос білім беру гранттарының саны көрсетіліп, ЖЖОКБҰ-ның сайтында (білім беру порталында) орналастырылады.

Үлгерімнің GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда бүкіл оқу кезеңі ішінде тек қана А, А- ("үздік"), одан соң А, А- ("үздік") бағаларынан В+, В, В-, С+ ("жақсы") бағаларына дейін бағалары бар, бұдан әрі – аралас бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.


Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру грантын беру төмендегідей тәртіппен жүзеге асырылады:

       ақылы негізде білім алушылар деканатқа университет Басқармасы төрағасының атына білім беру гранты бойынша әрі қарай оқытуға өтініш, барлық оқу кезеңінің транскрипті мен жеке басын куәландыратын құжат көшірмесін береді;
      деканаттар қысқы және жазғы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша офис-тіркеушіге студенттердің білім беру грантына ие болу куәлігі, оқудан шығарылған немесе қайтадан оқу курсына қалғанын ұсынады. Сондай-ақ, конкурстық негізде бар бос орындарға үміткер ақылы түрде білім алып жатқан студенттердің құжатын ұсынады: университет Басқармасы төрағасының атына өтініш, жеке басының куәлігі мен әлеуметтік мәртебесін растайтын құжаттар (жетім, мүгедек (ата-аналары мүгедек), көп балалы, толық емес және аз қамтылған отбасы студенттері үшін) көшірмесі, факультет кеңесі шешімінің көшірмесі;
     офис-тіркеуші бос білім беру грантын ауыстыру конкурсына қатысқан студенттердің барлық оқу кезеңіне оқу үлгерімінің орташа балы көрсетілген транскриптін жасайды. Студенттердің транскриптіне офис-тіркеуші, оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры мен Консерваторияның ректоры қол қояды;
     офис-тіркеуші оқу үдерісінде босаған білім беру грантына ие болуға үміткерлердің толық құжат бумасын соңғы шешім шығару үшін университеттің ғылыми кеңесіне ұсынады;
     офис-тіркеуші ағымдағы жылдың 15 қаңтары мен 5 тамызына дейін оқу үдерісінде босаған бос білім беру грантын алуға қатысатын үміткерлер құжаттарын университеттің Ғылыми кеңесінің шешімімен бірге ҚР БҒМ жібереді.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мәселе оң шешімін тапқан жағдайда білім беру грантын беру жөнінде бұйрық шығарады.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бұйрығының негізінде білім беру грантын беру куәлігі ресімделеді.

Берілген білім беру грантын беру куәлігі негізінде офис-тіркеуші білім беру гранты бойынша әрі қарай оқуға бұйрық шығарады.


http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000058_


Бос гранттар тізімі 


Құрметті студенттер және магистрлер!


Босаған мемлекеттік білім гранттарына конкурсқа қатысу үшін өтініш қабылдау жалғастыруда. Өтініштер 2021 жылдың 20 шілдеге дейін «Платонус» жүйесінде БАҚКО модулындағы жеке кабинеті арқылы өтінім беруге болады (өтініш үлгісі «Платонус» жүйесіндегі бас мәзірде «Хабарландырулар» бөлімінде тіркелген)


Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде

босаған бос білім беру гранттарының саны

(2021 жылдың 12 шілдесінен)

 

Білім беру бағдарламасының/ Мамандық атауы

Курс

Бос орындар

1-курс бойынша

3

1

В025-Дирижерлеу

1

1

2

В021- Орындаушылық өнер

1

2

2-курс бойынша

7

3

В025-Дирижерлеу

2

3

4

В022-Музыкатану

2

2

5

В023-Режиссура, арт-менеджмент

2

1

6

В021- Орындаушылық өнер

2

1

3-курс бойынша

1

7

5В040200-Аспаптық орындаушылық/Үрмелі және ұрмалы аспаптар

3

1

4-курс бойынша

жоқ

БАРЛЫҒЫ

11

 


Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде

босаған бос білім беру гранттарының саны

(2020 жылдың 11 желтоқсанынан)

 

Мамандық/ Білім беру бағдарламасының атауы

Курс

Бос орындар

Үміткерлер (ақылы негізде білім алушылардың саны)

1-курс бойынша

2

 

1

В021-Орындаушылық өнер/6В02109-Аспаптық орындаушылық/Ішекті аспаптар

1

1

1 (шартты түрде қабылданғандар)

2

В021- Орындаушылық өнер /6В02108- Дәстүрлі музыка өнері /Халық әні

1

1

жоқ

2-курс бойынша

4

 

3

В022-Музыкатану/

6В02101-Музыкатану

2

1

жоқ

4

В021- Орындаушылық өнер/6В02107- Дәстүрлі музыка өнері/Халық аспаптары/Қобыз, альт қобыз

2

1

2

5

В021-Орындаушылық өнер/6В02103-Вокалдық өнер

2

1

6

6

В026-Композиция/6В02111-Композиция

2

1

жоқ

3-курс бойынша

жоқ

 

4-курс бойынша

жоқ

 

БАРЛЫҒЫ

6

 

 

Бос гранттар тізімі (2020 жылдың 01 маусымынан)


Мамандықтың атауы

Курс

Бос орындар

1

В025-Дәстүрлі музыка өнері/6В02107-Дәстүрлі музыка өнері/қобыз

1

1

2

В026-Дирижерлау және композиция/6В02111-Композиция

1

1

3

В026-Дирижерлау және композиция/Дирижерлау

1

1

1-курс бойынша

3

4

5В041100-Композиция

2

1

5

5В040500-Дирижерлау

2

1

6

5В040100-Музыкатану

2

1

2-курс бойынша

3

7

5В040200-Аспаптық орындаушылық

3

1

3-курс бойынша

1

8

5В040200-Аспаптық орындаушылық

4

1

4-курс бойынша

1

1

БАРЛЫҒЫ

8

 

Бос гранттар тізімі 

(2019 жылдың 11 наурызына)


 №  

 Курс  

Мамандықтың атауы

Бос

 орындар

1

2

 5В010300-Педагогика және психология    

1

2

3

 5В040500-Дирижерлау

1

3

2

 5В042300-Арт-менеджмент

1


2019 жылғы бос білім гранттарын беру туралы бұйрық

2018-2019 жж. оқу жылының бос білім гранттар иегерлері

Білім алу процессінде босаған бос білім беру гранттарын тағайындау туралы бұйрық


                                                                                 Бос гранттар тізімі 

                                                                       (2019 жылдың 26 қарашасына)

 № 

                         Мамандықтың атауы

 Курс  

 Бос орындар 

1

 6В02110-Аспаптық орындаушылық»/Ішекті аспаптар

1

1

1-курс бойынша 

1

2

 5В042300-Арт-менеджмент

2

1

3

 5В040200-Аспаптық орындаушылық/Ішекті аспаптар

2

1

4

 5В040400-Дәстүрлі музыка өнері/домбыра

2

2

2-курс бойынша 

4

5

 5В042300-Арт-менеджмент

3

1

3-курс бойынша 

1

Барлығы

 

6