Menu HELPDESK

НОРМАТИВТІ-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІ


Қазақстан Республикасының Конституциясы (Конституция 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған)

ҚР Ғылым туралы заңы


1. ҚР Білім туралы заңы


2. Білім беру бағдарламалары бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына білім алушыларды қабылдау қорытындылары бойынша мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы


3. Формальды емес білім беру арқылы алынған оқыту нәтижелерін, сондай-ақ кәсіптік біліктілікті тану нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы


4. Экстернат және онлайн-оқыту нысанында оқытуға жол берілмейтін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының тізбесін бекіту туралы (ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 2 қазандағы № 530 бұйрығы)


5. Cтипендиялық бағдарламаларға қатысу үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекіту туралы (ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 8 қазандағы № 548 бұйрығы)


6. "Базалық жоғары оқу орындарында магистрлер мен PhD докторларын нысаналы даярлау тетігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2012 жылғы 22 мамырдағы № 235 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 8 қазандағы № 551 бұйрығы)


7. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің республикалық оқу-әдістемелік кеңесін және кадрларды даярлау бағыттары бойынша оқу-әдістемелік бірлестіктер құру және олардың қызметтері туралы ережені бекіту туралы (ҚР Білім және ғылым министрінің м.а 2018 жылғы 12 қазандағы № 562 бұйрығы) 


8. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығы)


9. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының даму бағдарламасының құрылымын және оны әзірлеу қағидаларын бекіту туралы (ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 25 қазандағы № 590 бұйрығы)


10. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы (ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы)


11. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы (ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы) 


12. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беру пәндері циклінің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы (ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 603 бұйрығы)


13. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы (ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 20 шiлдедегi № 2 бұйрығы)


14. Мәдениет және өнер саласындағы білім беру ұйымдары қызметінің қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 77 бұйрығы)


15. Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімшелеріне мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығы)


16. Мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы N 116 Қаулысы)


17. Шетелге, оның ішінде академиялық оралымдылық шеңберінде оқытуға жіберу қағидаларын бекіту туралы (ҚР Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы N 613 Бұйрығы)


18. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының ерекше мәртебесі туралы ережені бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 14 ақпандағы № 66 қаулысы)


19. Жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 5 шілдедегі N 648 Жарлығы)