Menu HELPDESK

ІШКІ НОРМАТИВТІ ҚҰЖАТТАР

1. Академиялық саясат 
2. Ішкі сапаны қамтамасыз ету саясаты 2024
3. Құрманғазы атындағы ҚҰК 2024 жылға арналған сапа саласындағы мақсаттар
4. Құрманғазы атындағы ҚҰК РММ білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық 2024
5. Басшылық тарапынан талдау
6. Ішкі аудит туралы ереже
7. Тәуекелдерді басқару саясаты
8. «Сәйкессіздіктерді басқару, түзету және ескерту әрекеттері» құжатталған рәсімі
9. Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін білім беру үдерісіне енгізу туралы ережесі
10. Құрманғазы атындағы ҚҰК Ішкі Сапаны қамтамасыз ету Комитетінің Ережесі
11. Оқыту нәтижелерін бағалау саясаты
12. Академиялық комитеттер туралы ереже 
13. Құрманғазы атындағы ҚҰК сауалнама жүргізу туралы ережесі
14. "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" РММ-не 2023-2024 оқу жылына арналған оқуға қабылдау ЕРЕЖЕСІ (бакалавриат)"
15. Магистратура мен докторантураға қабылдау ережелері 2023-2024
16. Құрманғазы атындағы ҚҰК педагогтарының біліктілігін жоғарылату курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекіту қағидалары
17. Апелляциялық комиссия туралы ереже
18. "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының Құрметті профессоры" атағы туралы ереже
19. ECTS үлгісі бойынша кредиттерді қайта есепке алудың Қазақстандық моделі шеңберіндегі академиялық ұтқырлық туралы ереже
20. Дайындық курстары ережесі
21. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру туралы ЕРЕЖЕ
22. Оқуды жоспарлау бөлімі туралы ЕРЕЖЕ
23. Оқу-үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру қызметі туралы ЕРЕЖЕ 
24. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы РММ-нің 2019-2025 ж. арналған стратегиясы (даму бағдарламасы).
25. Республикалық оқу-әдістемелік бірлестік Ережесі
26. Мемлекеттік емтихан және аттестаттау комиссиясының жұмысы мен құрамы, қатаң есептілік бланкілерін беру, бітірушілердің құжаттарын мұрағатқа тапсыру туралы ереже
27. Қашықтықтан оқыту режимінде аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу
28. Емтихан тапсыру мерзімін ауыстыру туралы өтініш үлгісі 2020
29. Мемлекеттік емтихан тапсыру мерзімін ауыстыру туралы өтініш үлгісі 2020
30. Оқытушы-профессорлық құрамның рейтингісі туралы ереже
31. Жазбаша жұмыстарды көшіріп алудың бар-жоғына тексеру жүргізу тәртібі
32. Оқу әдебиетін дайындау, сараптау және басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру ЕРЕЖЕСІ
33. Оқу-әдістемелік жұмыс және практика регламенті
34. Құрманғазы атындағы ҚҰК оқу үрдісін ұйымдастыру бойынша коронавирустық инфекциясының таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңіндегі әдістемелік нұсқаулар
35. Major-Minor білім беру бағдарламаларын енгізу туралы ереже
36. Бейресми білім берудің оқыту нәтижелерін тану тәртібі туралы ереже
37. Бірлескен білім беру бағдарламаларын (ББББ) әзірлеу және іске асыру тәртібі туралы ереже 
38. Білім алушыларды ауыстыру, қайта қабылдау қағидалары және академиялық демалыс беру тәртібі
39. Солист, Концерттік орындаушы біліктілігін беру туралы ереже
40 . «Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы» РММ-гі күндізгі оқу түрінде білім алушылардың ақылы білім беру қызметтерінің құнын төмендету тәртібі туралы РЕГЛАМЕНТ
41. Phd докторанттарының ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСШІЛЕРІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
42. "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" атағын беру қағидалары
43. Түлектер қауымдастығы туралы ереже
44. Республикалық студенттік пәндік олимпиаданы ұйымдастыру мен өткізу ережесі 2022 жыл
45. Республикалық кіші олимпиада туралы ереже
46. Дипломдық жұмысты/дипломдық жобаны орындау және рәсімдеу бойынша әдістемелік нұсқаулық 2022
47. Шетелдік және отандық мамандарды шақыру туралы ереже
48. Дуалды оқыту туралы ереже
49. ПОӘК жасауға арналған әдістемелік нұсқаулық 
50. Құрманғазы атындағы ҚҰК Академиялық әдеп жөніндегі кеңес ЕРЕЖЕСІ
51. 2023-2024 оқу жылына арналған оқу-педагогикалық жүктемесін жоспарлаудағы уақыт нормасы
52. Құрманғазы атындағы ҚҰК-да сауалнама жүргізу туралы ережесі 
53. Факультеттердің оқу-әдістемелік кеңестерінің жұмысы туралы ереже
54. Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру туралы ереже
55. Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін білім беру үдерісіне енгізу туралы ереже
56. Тілдік пәндер бойынша ЖОО аралық пәндік олимпиада ережесі
57. «Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында "КҮНДІЗГІ ОҚУ НЫСАНЫНДА ОҚИТЫН БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА АҚЫЛЫ БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ҚҰНЫН ТӨМЕНДЕТУ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ"» РЕГЛАМЕНТІ
58. 2023-2024 оқу жылы түлектеріне берілетін біліктілік тізімі
59. Дипломдық жұмыстарды плагиатқа тексеру АЛГОРИТМІ
60. Өзіндік үлгідегі құжаттардың сипаттамасы
61. Ұлтаралық қақтығыстардын алдын алу бойынша жедел әрекет ету штабын құру туралы бұйрық
62. Трансферттерді бөлу (жетім студенттер) және стипендия тағайындау бойынша комиссия құрамын тағайындау туралы БҰЙРЫҚ
63. Көшпелі іс-шаралар ережесі
64. Құрманғазы атындағы ҚҰК-да шетелдік студенттерді оқу жағдайларына бейімдеу бағдарламасы 2021-2025
65. Жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған студенттерге әлеуметтік төлем тағайындау тұралы бұйрық
66. Құрманғазы атындағы ҚҰК ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларға бейімделген білім беру бағдарламаларын іске асыру тәртібі туралы ереже
67. Құрманғазы атындағы ҚҰК мүгедектігі бар және ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерді әлеуметтік-психологиялық қолдаудың әдістемелік нұсқаулығы
68. Құрманғазы атындағы ҚҰК мүгедектігі бар және ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің әлеуметтік-психологиялық қолдау бағдарламасы