Menu HELPDESK

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАР

Халықаралық ұйымдарға мүшелік Консерваторияның студенттері мен оқытушыларына әртүрлі мүмкіндіктер береді. Олардың ішінде маңызды әлемдік оқиғаларға, шығармашылық және ғылыми тану, конференцияларға, концерттерге және басқа да іс-шараларға қатысу. Бірқатар халықаралық ұйымдар жетістіктері үшін сыйлықтар тағайындайды, ғылыми және шығармашылық жобаларды іске асыруға стипендиялар мен гранттар бөледі. Халықаралық ынтымақтастық кәсіби құзыреттілікті дамытуға және музыкалық өнер, білім беру және арт-бизнес саласындағы жаңа жетістіктер трендінде болуға мүмкіндік береді.

 

Мүшеліктің мүмкіндіктері студенттен профессорға дейін, дауыс беру құқығымен немесе дауыс беру құқығынсыз қатысудың әртүрлі деңгейлеріне ие. Көптеген ұйымдар бір жылға мүшелік береді, оны ұзарту мүмкіндігімен.

 

Төменде халықаралық ұйымдардың, қауымдастықтардың, кеңестердің, қоғамдардың, гильдиялар мен федерациялардың тізімімен танысуға болады. Егер Консерваторияның студенттері немесе оқытушылары халықаралық ұйымдардың мүшесі болғысы келсе, мүшелік ережелері мен жарналарын (егер бар болса) мұқият танысу немесе Консерваторияның Халықаралық бөлімінің қызметкерлерімен кеңесу қажет.

   

Атауы

Түпнұсқа тіліндегі атауы

Сайт

Американдық музыкатану қоғамы

American Musicological Society

https://www.amsmusicology.org/

Камералық музыка орындаушылар қауымдастығы

Associated Chamber Music Players

https://acmp.net/

Шығармашылық индустриялар қауымдастығы

Креативдүү индустриялар ассоциациясы

https://creative.kg/

Мәдениет менеджерлерінің қауымдастығы

Ассоциация менеджеров культуры

https://amcult.ru/

Музыкалық бизнес қауымдастығы (Music Biz)

Music Business Association/Music Biz

https://musicbiz.org/

Бах қоғамы

Neue Bachgesellschaft

https://www.neue-bachgesellschaft.de/

Концерттік орындаушылар гильдиясы

Concert Artists Guild

https://www.concertartists.org/

Қазіргі заманғы көркем музыка институты

INSAM Institute for Contemporary Artistic Music

https://www.facebook.com/insam.institute/

Халықаралық компьютерлік музыка қауымдастығы

International Computer Music Association

https://www.computermusic.org/

Халықаралық мәдени және шығармашылық индустриялар қауымдастығы

International Association of Cultural and Creative Industries

http://www.iacci.net/

Халықаралық музыкалық ақпараттық орталықтар қауымдастығы

International Association of Music Information Centres

https://www.iamic.net/

Халықаралық танымал музыканы зерттеу қауымдастығы

International Association for the Study of Popular Music

https://www.iaspm.net/

Халықаралық туба және эуфониум қауымдастығы

International Tuba – Euphonium Association

https://iteaonline.org/

Халықаралық ән авторлары мен композиторлар гильдиясы

The Guild of International Songwriters & Composers

https://www.songandmedia.com/

Халықаралық өнер дилерлерінің конфедерациясы

CINOA (Confederation Internationale des Negociants en Oeuvres d’Art)

https://www.cinoa.org/

Халықаралық музыканттар Федерациясы

International Federation of Musicians

https://www.fim-musicians.org/

Халықаралық хор музыкасы Федерациясы

International Federation for Choral Music

https://www.ifcm.net/

Халықаралық музыкатану қоғамы

International Musicological Society

https://www.musicology.org/

Халықаралық мүйізшілер қоғамы

International Horn Society

https://www.hornsociety.org/

Халықаралық музыкалық білім беру қоғамы

International Society for Music Education

https://www.isme.org/

Халықаралық заманауи музыка қоғамы

ISCM – International Society for Contemporary Music

https://iscm.org/

Халықаралық музыка + Медиа Орталығы

IMZ International Music + Media Centre

https://www.imz.at/

Халықаралық музыка кеңесі

International Music Council

https://www.imc-cim.org/

Ұлттық музыка сатушылар қауымдастығы

National Association of Music Merchants

https://www.namm.org/

Ұлттық шығармашылық және мәдени индустриялар қауымдастығы

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija

https://creativeindustries.lt/

Ұлттық флейта қауымдастығы

National Flute Association

https://www.nfaonline.org/

«Халықаралық Музыкалық Жастар» Ұйымы

Jeunesses Musicales International

https://jmi.net/