Menu HELPDESK

АППЕЛЯЦИЯЛЫҚ КОМИССИЯ

Шығармашылық емтиханның қорытынды бағасымен келіспеген талапкерлер жауапты хатшыға нәтижелер жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін өтініш бере алады. Өтініш мамандықтар бөлінісінде апелляциялық комиссия төрағасының атына жазылады:

Бакалавриат бойынша апелляциялық комиссия құрамы

«Аспаптық орындаушылық» мамандығы бойынша:
Фортепиано
Төраға: Байсакалова А.Б. – ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, профессор
Ішекті аспаптар
Төраға: Сагимбаев Н.Е. – доцент
Үрмелі және ұрмалы аспаптар
Төраға: Абдрашев Б.Т. – доцент

 
«Дирижерлеу» мамандығы бойынша:
Төраға: Тарасевич П.Е. – аға оқытушы
 

«Вокалдық өнер» мамандығы бойынша:
Төраға: Мекенбаева Ж.М. – доцент

«Музыкатану» және «Композиция» мамандықтары бойынша:
Барлық мамандықтар үшін: Музыка теориясы (гармония – сольфеджио)
Төраға: Амирова Д. – ө.ғ.к., доцент

«Арт-менеджмент» мамандығы бойынша:
Төраға: Мамбеков Е.Б. – ө.ғ.к., профессор

 
«Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша:
Қобыз және баян
Төраға: Смакова З.Н. – ҚР Мәдениет қайраткері, профессор
Домбыра, шертер, фольклорлық аспаптар, халық әні
Төраға: Басықара Е.Б. – профессор