Menu HELPDESK

А.В. Затаевич 150 жылдығына арналған Халықаралық конференция

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚҰРМАНҒАЗЫ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯСЫ

2018 жылғы 6-7 маусым

МУЗЫКАЛЫҚ ЭТНОГРАФИЯДАҒЫ ТҰЛҒА, ДӘСТҮР, МӘДЕНИЕТ

Александр Затаевич 150 жылдығына арналған

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

 

Көрнекті зерттеуші Александр Викторович Затаевич (1869-1936) Қазақстанның музыкалық дәстүрлерін зерттеуге зор үлес қосты. 1920 жылы қазақ әнімен кездейсоқ кездесу оның өмірі мен Қазақ музыкасының бүкіл тарихына үлкен өзгеріс әкелді. Ол қазақ дәстүрлі музыкасының сарқылмас байлығынан, тек қана сарындары ғана емес, сондай-ақ өз заманының жарқын музыканттары туралы мәліметтерді сақтай отырып, әлемге таныта білді. Зерттеушінің қызығушылығы басқа халықтардың әндеріне де арта түсті, соның нәтижесінде атақты қырғыз және татар жинақтары, ұйғыр, қарақалпақ, дүнген, өзбек, моңғол, тува, бурят, якут, корей фольклоры үлгілерінің жазбалары жарық көрді. А. В. Затаевич кеңестік музыкалық этнографияның КСРО халықтарының дәстүрлі музыкасының басқа да зерттеушілерімен қатар, олардың ішінде В. А. Успенский (осы жылы туған күніне 140 жыл) іргетасын салды. В. С. Виноградов (оның 120 жылдығы 2019 жылға келеді) А. В. Затаевичтің қырғыз жинақтарының 1 басылымын қайта жариялап, 2-ші жинақты жарыққа шығарды. А. В. Затаевичтің қазақ музыкасына қызығушылығы көптеген онжылдықтарға бейматериалдық мәдени мұраны зерттеуге және сақтауға қуатты серпін берді. Александр Викторовичтің 150 жылдық мерейтойы қазіргі заманғы этномузыкатанудың өзекті мәселелерін талқылауға себеп болып табылады:

·       Қазіргі мәдениеттегі А. В. Затаевич мұрасы және кеңестік музыкалық этнография;

·       Бейматериалдық мәдениетті сақтаудағы өзекті әдістер;

·       Ауыз әдебиеті дәстүрлерін зерттеудегі және сақтаудағы зерттеушінің рөлі;

·       Музыкалық-этнографиялық зерттеулердің заманауи әдістері;

·       Қазіргі заманғы өнердегі мектеп және дәстүр.

 

Бұл сұрақтар ойлануға бағыт береді, бірақ оны шектемейді. Конференция аясында қазіргі заманғы өнердің сессиялық отырыстары мен концерттері өтеді. Конференция тілдері: қазақ, ағылшын және орыс тілдері. Конференцияға баяндамамен қатысуға болады.(күндізгі немесе сырттай).

2019 жылдың 6 мамырына дейін Ұйымдастыру комитетіне қатысуға өтінім жіберілуі тиіс. Өтініште (бөлек файлда немесе хатта) баяндаманың аты, қатысушының толық аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс орны немесе оқу орны, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы көрсетіледі. Студенттер, магистранттар мен докторанттарға да толық аты-жөні, дәрежесі, ғылыми атағы, ғылыми кеңесші / кеңесші лауазымы көрсетілуітиіс. Баяндаманың мәтіні өтінімге қоса беріледі (қосымшада тіркеу талаптарын қараңыз). Конференция басталуын орай жинақ шығару жоспарланып отыр. Жинаққа қатысу үшін 2019 жылдың 12 мамырына дейін толық мәтін жіберілуі тиіс

Ұйымдастырушылық төлемдер қарастырылмаған. Ұйымдастыру комитеті конференция тақырыбына, ғылыми немесе шығармашылық этиканың нормаларына немесе баяндаманы дайындауға қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін өтініштерді қабылдамауға құқылы. Баяндамалар бағдарламаға қабылданған барлық қатысушыларға сертификаттар беріледі. Жол жүру және тұруды жіберуші тарап төлейді.

Мекен-жай: 050000, Алматы қ., Абылай хан даңғ. 86. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы.

E-mail: knk.nauka@gmail.com. Тел. +7(727)261-63-64

 

 

Баяндамаларға қойылатын талаптар

Баяндаманың көлемі, оның ішінде аннотациялар мен сілтемелер – 20 мыңға дейінгі белгі (шамамен 10 бет). Форматы: компьютерден терілген Microsoft Word форматты (*.doc, *.docx, *.rtf кеңейтімдегі); шрифты — Times New Roman, негізгі мәтінде 12 кегль, ескертпелерде — 10. Ескертпелер (сілтемелер) «Word» бағдарламасында «сноска» функциясын (ctrl + alt + f) пайдаланып жіберіледі. Жол аралығы – бір, барлық шеттер – 2 см, ені бойынша туралау.

Абзацтар 1 см шегіндімен беріледі (кесте немесе бос орын көмегінсіз); абзацтар аралығы — қарапайым, шрифтік белгілеу — курсив. Мақала тақырыптары — ҮЛКЕН әріптер (теңестіруі ортасына).Тақырып алдында — автордың АТЫ және ЖӨНІ курсивпен, қарапайым жолақтық әріптермен, оң жағынан теңестіріп, төменде – жұмыс орны , қала және мемлекет. Әрі қарай үш тілде - зерттеу тақырыбын, негізгі әдістер мен нәтижелерді қысқаша сипаттайтын кемінде 150 сөзден тұратын түйін беріледі.

Тақырыпша — жартылай қою шрифт, тырнақшалар — типографиялық «», цитата ішінде — қарапайым “”. Үндестілік латынша жазылады: C-dur, g-moll, дыбыс атаулары — латын әріптерімен жазылады және курсивпен белгіленеді: h, G, a2. Күндер сандармен беріледі: ғасыр — римдік, жылдар және он жылдықтар — араб.

Ноталық мысалдар, сызбалар мен суреттер негізгі мәтінге енгізілуі керек, сондай-ақ кез-келген графикалық форматтағы (JPEG, TIFF, BMP және т.б. ) бөлек файлдарда берілуі тиіс.

Мақаланы автоматты түрде нөмірленген библиографиялық тізім («Әдебиеттер тізімі» тақырыбымен) аяқтайды. Мәтінде қолданылған әдебиеттерге сілтемелер тік жақшадағы қайнаркөздің библиографиялық тізімдегі нөмірі мен үтірмен бөлінген бет нөмірімен (мысалы: [17, 25], [3, 36]) дәйексөз келтіру тәртібімен жасалады.

Мақала авторлары ақпараттың, сілтемелердің, цитаталардың және әдебиеттер тізімінің дәлдігі мен сенімділігі үшін толық жауап береді. Конференция тақырыбына және жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін мақалалар жариялауға жіберілмейді.

Баяндаманың мәтіні мен конференцияға қатысуға өтінім knk.nauka@gmail.com мекен-жайына тек электронды нұсқада беріледі. Толық

мәтіндерді ұсынудың соңғы мерзімі – 2019 жылғы 12 мамыр.