Menu HELPDESK

Азубаев Куандык Маратович


Азубаев.jpg

 

   Азаматтығы:   Қазақстан

   Байланыс деректері:

  E-mail: azubaevkuandyk@gmail.com

 Тел: 87051457730

  Академиялық қызметі: оқытушы

    Академиялық дәрежесі: өнертану ғылымдардың магистрі

 


Жоғары білім туралы дипломда көрсетілген мамандықтың атауы және шифры: 6M040500 «Аспаптық орындаушылық»


Штаттық1. БІЛІМІ / БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ, ЕЛІ, ОҚУ ОРНЫ)

1. 2013-2017 оқу жылы, Қазақстан, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, Біліктілігі – Өнер бакалавры 5В040200 «Аспаптық орындаушылық» мамандығы бойынша, Массовер С.А. профессордың сыныбы;

2. 2017-2019 оқу жылы, Қазақстан, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, Біліктілігі – «өнертану ғылымдардың магистрі» 6M040500 «Аспаптық орындаушылық» мамандығы бойынша, Баяхунова Н.Я. доценттің сыныбы.

 

2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ: (ЖЫЛ, АЙ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ)

1.  2017-2019 оқу жылы, Ж. Елебеков атындағы Республикалық эстрада және цирк колледжі, фортепиано оқытушысы;

2. 2019 ж., Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, «жалпы фортепиано» кафедрасының оқытушысы

 

3. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ: (ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР)
1. 14.11.2018 – 24.11.2018 ж. У.Гаджибейли атындағы Баку Музыкалық академиясы – ғылыми тағылымдама
2. 14.11.2018 – 24.11.2018 ж. У.Гаджибейли атындағы Баку Музыкалық академиясы – орындаушылық тағылымдама
3. 12.06.2020  ж. «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: контентін құрудан бастап оқу процесін ұйымдастыруға дейін».
4. 12.06.2020 ж. «Қашықтықтан оқыту жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру».
5. 18.06.2020 – 24.06.2020 ж. «Мүмкіндіктер және практикалық қолдану» .– онлайн оқыту

 

4. a) ЖАРИЯЛАНЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):

#

 Жарияланымның атауы

Басылым атауы

ISBN, орны, жылы

1

2

3

4

Ғылыми мақалаларды, бөлімдерді, тарауларды монографияларда жариялау:

1.

Бәкір Баяхуновтың композиторлық стилі

Республикалық қоғамдық саяси журнал Мысль № 4. Алматы, сәуір 2019

2.

Б. Баяхуновтың "сегіз жапон үш тұғыры". Түсіндіру мәселелері

SARYN Art and Science Journal № 2 (23) 2019

ISSN 2310-33375. ШЕТ ТІЛДЕРІН БІЛУ:

Шетел тілдерін меңгерген □                                           Шет тілдерін білмеймін

Шет тілдерін меңгерушілер үшін:

Тіл

Деңгейі

Деңгейді белгілеу (√)

ELTS/TOEFL және т. б. баллдарын көрсетіңіз.

сертификат болған жағдайда

 

Бастаушы / beginning

 

 

Ағылшын тілі

Орташа / Pre-Intermediate

V

 

Неміс

Жалғастырушы / Intermediate

 

 

 

Озық/Advanced

 

 

 

Кәсіби / Academic writing