Menu HELPDESK

2015 жыл


1.

78.071.1(043.3)(574)

А 15

 

Абилхан, Нурболат.

Әсет Найманбайұлы: өмірі мен шығармашылығы : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Н. Абилхан ; ғылыми жетекшісі Г. Т. Әлпейісова ; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 96 б.; нот. - Библиогр.: 62-63 б.

 

 

 

2.

791.4(043.3)(574)

А 37

 

Айдарова, Минуар Муратовна.

Көркемсуретті қазақ киносындағы қоғам көрінісінің түрленуі : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / М. М. Айдарова ; ғылыми жетекшісі Б. Р. Нөгербек ; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 68 б. - Библиогр.: 62-64 б.

 

 

3.

7.045:355.233.231.1(043.3)(574)

А 43

 

Актанова, Куралай Камалбекова.

Роль государственной символики РК в культурно значимых проектах : автореферат диссертации магистра искусствоведческих наук: защищена 25.05.2015 / К. К. Актанова ; научный руководитель Б. Р. Ногербек ; Казахский национальный университет искусств. - Астана : КазНУИ, 2015. - 12 с

 

4.

78.071.1(043.3)(574)

А 43

 

Актасова, Жанна Куандыкова.

Концерт для саксофона с оркестром К. Кужамьярова (особенности композиторского и исполнительского стиля) : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25.05.2015 / Ж. К. Актасова ; научный руководитель Г. Б. Әбдірахман ; Казахский национальный университет искусств. - Астана : КазНУИ, 2015. - 61 с.; ноты. - Библиогр.: с. 58-61

 

 

 

 

 

 

5.

78.083:780.616.432(043.3)(574)

А 62

 

Амирова, Айгерим Нигматулаевна.

Поэма в казахской фортепианной музыке (на примере произведений Н. Мендыгалиева, Е. Брусиловского и К. Кужамьярова) : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25.05.2015 / А. Н. Амирова ; научный руководитель И. А. Бакаева ; Казахский национальный университет искусств. - Астана : КазНУИ, 2015. - 53 с.; ноты. - Библиогр.: с. 46-50

.

 

6.

780.6(043.3)(574)

А 92

 

Атамбаев, Казбек Карабаевич.

Қазақ музыкалық аспаптарының қалалық мәдени ортадағы қолданысы : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / К. К. Атамбаев ; ғылыми жетекшісі   Б. Д. Мүптекеев ; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 72 б. - Библиогр.: 70-72 б.

 

 

7.

781.7(043.3)(574)

А 93

 

Аубакирова, Зульфия Талғатқызы.

Қазіргі кезеңдегі күйшілік өнер : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / З. Т. Аубакирова ; ғылыми жетекшісі Б. Ж. Мүптекеев ; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 63 б. : сурет.; нота. - Библиогр.: 61-63 б.

 

8.

792.075(043)(574)

А 95

 

Ахметов Темур Нуралиевич (өнертану ғылымдарының магистр).

Ерғали Оразымбетов режиссурасындағы жаңашылдық бағыттар : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Ә. Т. Сығай. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 73 б. с. - Библиография: б. 71-73.

 

 

 

 

9.

17.00.02

Б 16

 

Баженеева Сания Оразбековна (өнертану ғылымдарының магистрі).

Арқаның музыкалық кеңістігі: ән мен күй : өнертану ғылымдарының магистрлік диссертациясы: 2015 жылдың 26 мамарда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; ғылыми жетекшісі Р. С. Малдыбаева. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 93 б. с. : суреттер, ноталар. - Библиография: б. 88-93.

 

 

 

 

 

10.

17.00.02

Б 17

 

Базыкен Гулден Болаткызы (магистр инструментального исполнительства).

Особенности отечественной фортепианной рапсодии в контексте развития жанра : диссертация магистра инструментального исполнительства: защищена 25 мая 2015 года / Казахский национальный университет искусств; научный руководитель Г. Б. Абдрахман. - Астана : КазНУИ, 2015. - 67 с. : ноты. - Библиография: с. 62-65.

 

 

 

 

 

11.

78.071.2(043)(574)

Б 41

 

Бейбіт Нұрбек (өнертану ғылымдарының магистр).

Тәттімбет күйшілік мектебін жалғастырушы домбырашылар : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Б. Ж. Муптекеев. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 73 б. с. : ноталар, суреттер. - Библиография: б. 67-69.

 

 

 

 

12.

17.00.02

Б 82

 

Боранбаева Сауле

Бүгінгі Ақмола облысының қазақ музыкалық фольклоры : өнертану ғылымдарының магистрлік диссертациясы: 2015 жылдың 26 мамырында қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; ғылыми жетекшісі Б. Ж. Мүптекеев. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 77 б. с. : ноталар. - Библиография: б. 62-64; Қосымша: б. 65-77.

 

 

 

 

 

 

13.

792.97(043)(574)37.015.31

Г 55

 

Глушкова Екатерина Васильевна (магистр искусствоведческих наук).

Роль театра кукол воспитании подрастающего поколения : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25 мая 2015 года / Казахский национальный университет искусств; Научный руководитель Т. Е. Хасангалиева. - Астана : КазНУИ, 2015. - 76 с. : иллюстрации. - Библиография: с. 70-72.

 

 

 

 

 

14.

781.7(043)(574)

Д 11

 

Дүйсенбай Әлихан Жұмабекұлы (өнертану ғылымдарының магистрі).

Жыршылық, жыраулық дәстүр : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Г. Т. Әлпейісова. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 60 б. с. - Библиография: б. 59-60.

 

 

 

 

 

15.

792.8(043)(574)

Е 70

 

Ержанова Сания Серікболқызы (өнертану ғылымдарының магистр).

Көркем шығарма арқылы жеке тұлғаны тәрбиелеудегі балетмейстерлердің хореографиялық қойылымдарының орны : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Т. О. Ізім. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 104 б. с. : суреттер. - Библиография: б. 71-73.

 

 

 

 

 

16.

78.071.1(043)(470)

Ж 22

 

Жакиянов Азиз Асанович (магистр искусствоведческих наук).

Творчество С. Кусевицкого в контексте развития контрабасового искусства : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25 мая 2015 года / Казахский национальный университет искусств; Научный руководитель Т. Ж. Егинбаева. - Астана : КазНУИ, 2015. - 75 с. : ноты, иллюстрации. - Библиография: с. 59-60.

 

 

 

 

 

17.

78.071.1(043)(574)

Ж 50

 

Желдібаева Меруерт Талғатқызы (өнертану ғылымдарының магистр).

Әбдімомын Желдібаевтың өмірі мен шығармашылығы : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі П. Шегебаев. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 87 б. с. : нота, суреттер. - Библиография: б. 87.

 

 

 

 

 

18.

75.03(043)(574)

Ж 79

 

Жоламанова Маржан Жанатовна (өнертану ғылымдарының магистр).

Қазақстан суретшілері шығармасындағы композициялық ерекшеліктердің қалыптасуы (1960-шы жылдар) : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Б. Ижанов. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 85 б. с. : суреттер. - Библиография: б. 70-71.

 

 

 

 

 

19.

792.03(043)(574)

Ж 11

 

Жұмабай Назерке (өнертану ғылымдарының магистр).

Оралхан Бөкей драматургиясындағы жаңашылдық және заманауи кейіпкерлер бейнесі : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Ә. Ү. Әшімов (Әкім Тарази). - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 79 б. с. - Библиография: б. 78-79.

 

 

 

 

 

20.

78.072.2:378.147(043)(574)

И 15

 

Ибрагимова Анар Ақбайқызы (педагогика ғылымдары магистрі).

Болашақ музыка мұғалімінің этномәдени креативтілігін дамыту жолдары : педагогика ғылымдарының магистрлік диссертациясы: 2015 жылы 25 мамырында қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 160 б. с. : суреттер. - Библиография: б. 88-94.

 

 

 

 

 

21.

17.00.02

И 37

 

Измамбетов Алмат Қасқырбайұлы (өнертангу ғылымдарының магистрі).

Қазақ операларындағы ерлер партиясы: Біржан және Ахметтің партиясы негізінде : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; ғылыми жетекшісі Т. Ж. Егінбаева. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 79 б. с. : суреттер. - Библиография: б. 64-69.

 

 

 

 

 

22.

78.071.1(043)(574)

К 17

 

Калиев Бекайдар Саметканович (өнертану ғылымдарының магистр).

Маңғыстау дәстүрінің өкілі - Мұрат Өскенбаев : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Р. С. Малдыбаева. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 62 б. с. : ноталар, суреттер. - Библиография: б. 60-62.

 

 

 

 

 

23.

791.1(043)(574)

К 32

 

Кдырмаева Динара (өнертану ғылымдарының магистр).

ЦОКС және қазақ киносы : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Б. Р. Нөгербек. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 90 б. с. : суреттер. - Библиография: б. 80-83.

 

 

 

 

 

 

 

24.

7.071.2:793.3(043.3)(574)

К 88

 

Куанышбекова, Дана Маратовна.

Педагогическое наследие С. И. Кушербаевой и ее вклад в развитие хореографического искусства Казахстана : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25.05.2015 / Д. М. Куанышбекова ; научный руководитель А. К. Кульбекова ; Казахский национальный университет искусств. - Астана : КазНУИ, 2015. - 146 с. : ил. - Библиогр.: 92-93 с.

Экземпляры: всего:1 - НЗ/ППС(1)

Аннотация: (В работе анализируется творческая и педагогическая деятельность С. И. Кушербаевой. Систематизируются; педагогические приемы и методика обучения классическому танцу казахстанского хореографа-педагога)

.

 

 

25.

75.041(043)(574)

М 22

 

Мамедова Маншук Талиповна (өнертану ғылымдарының магистр).

Қазақстан суретшілерінің кескіндемелік шығармаларындағы костюмнің көркемдік кезеңдерін айқындау мәселесі : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Б. Ижанов. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 74 б. с. : суреттер. - Библиография: б. 61-63.

 

 

 

 

26.

17.00.02

М 36

 

Маханова Нұргүл Оразаліқызы (өнертану ғылымдарының магистрі).

Қазіргі заман қазақстан компрозиторларының мюзиклдеріндегі хор сахналары : өнертану ғылымдарының магистрлік диссертациясы: 2015 жылдың 29 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; ғылыми жетекшісі Р. Р. Малдыбаева. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 67 б. с. : 53 б. қосымша. - Библиография: б. 64-67.

 

 

 

 

27.

781.7(043)(574)

М 12

 

Мақсотов Досым Нұрланұлы (өнертану ғылымдарының магистр).

"Байжұма" күйлерінің ерекшеліктері : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі П. Шегебаев. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 66 б. с. : ноталар, суреттер. - Библиография: б. 60-62.

 

 

 

 

28.

781.7(043)(574)

М 91

 

Мурзалиева Саджана Садырбековна (магистр искусствоведческих наук).

Казахский кобыз в контексте современного функционирования в обществе : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25 мая 2015 года / Казахский национальный университет искусств; Научный руководитель Г. Б. Әбдірахман. - Астана : КазНУИ, 2015. - 70 с. : ноты. - Библиография: с. 58-60.

 

 

 

 

29.

78.06:780.616.432(043)(574)

М 91

 

Мусабаева Маншук Муратовна (магистр искусствоведческих наук).

Музыкальная одаренность и проблемы ее обнаружения в современной фортепианной практике Казахстана : диссертация магистра инструментального исполнительства: защищена 25 мая 2015 года / Казахский национальный университет искусств; Научный руководитель С. А. Елеманова. - Астана : КазНУИ, 2015. - 82 с. - Библиография: с. 72-79.

 

 

 

 

 

30.

654.197(043)(574)

М 91

 

Мусагалиева Турсынгуль Койшыбаевна (магистр искусствоведческих наук).

Социально значимые программы казахстанского телевидения : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25 мая 2015 года / Казахский национальный университет искусств; Научный руководитель Б. Р. Ногербек. - Астана : КазНУИ, 2015. - 68 с. : иллюстрации. - Библиография: с. 62-63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

78.071.1(043)(574)

О-57

 

Омарбек Қайркелді Бақытжанұлы (өнертану ғылымдарының магистрі).

ХХ ғасыр және Сәкен Сейфуллиннің музыкалық мұрасы : өнертану ғылымдарының магистрлік диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; ғылыми жетекшісі Р. С. Малдыбаева. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 76 б. с. : нота, суреттер. - Библиография: с. 69-71.

 

 

 

 

 

32.

792.021(043)(574)

О-57

 

Омарова Жанна Нурлыхановна (магистр искусствоведческих наук).

Современная сценография Казахстана (1993-2015 годов) : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25 мая 2015 года / Казахский национальный университет искусств; Научный руководитель А. К. Юсупова. - Астана : КазНУИ, 2015. - 110 с. : иллюстрации. - Библиография: с. 87-90.

 

 

 

 

 

 

33.

17.00.02

П 18

 

Пархоменко Юрий Валерьевич (магистр искусствоведческих наук).

Неомодальность в цикле "Румынские народные танцы" Белы Бартока : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 27 мая 2015 года / Казахский национальный университет искусств; научный руководитель И. А. Бакаева. - Астана : КазНУИ, 2015. - 62 с. : ноты. - Библиография: с. 51-53.

 

 

 

 

 

34.

78.071.1(043)(574)

Р 89

 

Рустембекқызы Индира (өнертану ғылымдарының магистр).

Генерал Асқаровтың шығармашылық жолы : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Р. С. Малдыбаева. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 86 б. с. : ноталар, суреттер. - Библиография: с. 68-70.

 

 

 

 

 

35.

780.616.432(043)(4)78.072.2

С 20

 

Сартай Динара Орынтайкызы (магистр искусствоведческих наук).

Фортепианные произведения для левой руки: особенности фактуры и педализации : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25 мая 2015 года / Казахский национальный университет искусств; Научный руководитель И. А. Бакаева. - Астана : КазНУИ, 2015. - 60 с. : ноты, иллюстрации. - Библиография: с. 53-54.

 

 

 

 

 

36.

7.017(043)

С 28

 

Сейтказина Айша Муханбетгалиевна (өнертану ғылымдарының магистр).

Заманауи технологияларды қолдану арқылы көркем суреттін қабылдау әсерін күшейту : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Е. Қ. Боранқұлов. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 73 б. с. : суреттер. - Библиография: б. 64-65.

 

 

 

 

 

37.

792.071(043)(574)

С 32

 

Серікболова Ұлпан Серикболқызы (өнертану ғылымдарының магистр).

Тілектес Мейрамовтың актерлік ізденістері : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Ә. Т. Сығай, Б. К. Нұрпейіс. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 80 б. с. : суреттер. - Библиография: б. 66-70.

 

 

 

 

 

38.

17.00.02

С 37

 

Симоненко Ярославна Анатольевна (магистр искусствоведческих наук).

Особенности развития массово-сценических жанров в казахстанском композиторском творчестве (на примере мюзикла и рок-оперы) : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 26 мая 2015 года / Казахский национальный университет искусств; научный руководитель Г. Б. Абдрахман. - Астана : КазНУИ, 2015. - 131 с. : иллюстрации. - Библиография: с. 124-130.

 

 

 

 

 

 

 

39.

781.62:78.088(043)(574)

С 89

 

Султангазина Асель Даулетовна (магистр искусствоведческих наук).

Особенности ритмики в скрипичных произведениях Казахстана : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25 мая 2015 года / Казахский национальный университет искусств; Научный руководитель Г. Т. Альпеисова. - Астана : КазНУИ, 2015. - 71 с. : ноты. - Библиография: с. 70-71.

 

 

 

 

 

40.

78.071.2(043)(574)

С 95

 

Сыздықов Арман Қайдарұлы (өнертану ғылымдарының магистр).

Қазанғап мектебінің жалғастырушылары : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Ш. П. Шегебаев. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 57 б. с. : ноталар, суреттер. - Библиография: б. 42-43.

 

 

 

 

 

 

 

41.

78.085(043)(574)

У 73

 

Урусова Елена Валерьевна

Жанрово-стилевые особенности пьес-танцев из "Хореографического сборника" Е. Г. Брусиловского : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25 мая 2015 года / Казахский национальный университет искусств; Научный руководитель И. А. Бакаева. - Астана : КазНУИ, 2015. - 71 с. : ноты, иллюстрации. - Библиография: с. 56-58.

 

 

 

 

 

42.

78.03(043)(439+44)

У 74

 

Усеинова Яна Рустемовна (магистр искусствоведческих наук).

Фортепианная поэтика в "Пляске смерти" Ф. Листа и К. Сен-Санса : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25 мая 2015 года / Казахский национальный университет; научный руководитель И. А. Бакаева. - Астана : КазНУИ, 2015. - 64 с. : ноты, иллюстрации. - Библиография: с. 60-62.

 

 

 

 

43.

78.072.2:378.147(043)(574)

Х 24

 

Хасенова Перизат Ахатқызы (педагогика ғылымдарының магистрі).

Болашақ музыка мұғалімдерін дайындау үрдісіндегі инновациялық толықтырулар : педагогикалық ғылымдары магистрлік диссертациясы: 2015 жылдың 25 мамырында қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : б/ж, 2015. - 155 б. с. : суреттер. - Библиография: б. 127-131.

 

 

 

 

44.

78.071.2(043)(474.5)

Ш 37

 

Шевчук Алла Сергеевна (магистр искусствоведческих наук).

Синтез искусств в фортепианном творчестве М. К. Чюрлениса (на примере прелюдий) : диссертация магистра искусствоведческих наук: защищена 25 мая 2015 года / Казахский национальный университет искусств; Научный руководитель М. Ш. Мылтыкбаева. - Астана : КазНУИ, 2015. - 102 с. : ноты, иллюстрации. - Библиография: с. 70-73.

 

 

 

 

45.

780.8:780.641.1(043)

Z99

 

Әбілғазы Жібек Ермекқызы (өнертану ғылымдарының магистр).

Қазіргі заманғы музыка мәдениеті аясындағы флейтада орындаушылық : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі С. А. Елеманова. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 77 б. с. : суреттер. - Библиография: б. 69-73.

 

 

 

 

46.

791.633(043)(574)

Z99

 

Әмірбекова Дана Нұрмухаметовна (өнертану ғылымдарының магистр).

Бүгінгі қазақ кинорежиссурасы : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Н. Р. Мұқышева. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 91 б. с. - Библиография: б. 83-87.

 

 

 

 

47.

687.01(043)(574)

Z99

 

 

 

 

Өсербаева Ақмарал Пернебайқызы (өнертану ғылымдарының магистр).

Қазіргі заманғы киім дизайнында петроглиф стилін дамыту : өнертану ғылымдарының диссертациясы: 2015 жылы 26 мамырда қорғалған / Қазақ ұлттық өнер университеті; Ғылыми жетекшісі Г. Ш. Солтанбаева. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 86 б. с. : суреттер. - Библиография: б. 74-75.

 

 

48.

487(043.3)(574)
М 11

Мәулетұлы, Ардаби.

Шыңжаң өңіріндегі күйшілік өнер [Текст] : музыкатану магистрі ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация: Мамандығы 6M040100 / А. Мәулетұлы ; ғылыми жетекш.:П.Шегебаев; Қазақ ұлттық өнер университеті. - Астана : ҚазҰӨУ, 2015. - 76 б.