Menu HELPDESK

2014. Т. 2. № 4

Свободов В. Дәстүрлі халық аспаптары және Батыс Еуропа шіркеулерінің акустикасы (ысқымен тартылатын аспаптар тарихынан)


Петров В. Заманауи музыкалық композициядағы музыкадан тыс шабыт


Мурадова З. Моншақтөбе II қорымынан ерте орта ғасырлардағы аэрофондар: атрибуция тәжiрибесi


Омарова А. А. В. Затаевичтің бір фольклорлық жазбасы және оны өңделуі туралы


Мусагулова Г. Қазақстан диаспораларының музыкасы: өткені және бүгіні (Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20-жылдығына)


Имашева А., Каумбаев Е. Дәулет Халықұлы – күйшілік өнердегі дара тұлға


Газизова Д. Шығармашылық үдерістің құрылымы


Кременцова Я. Ақпараттық-мәдени кеңістік экологиясы


Алтухова М. Музыкалық шығарманы орындаушылық интерпретациялаудың негізі ретінде көркем-образды ойлауды қалыптастыру


Есмаханова Н. Құрманғазының «Ақбай» күйінің негізгі тақырыбына жазылған Ә. Әбдінұровтың екі еселенген фугасы


Тұрманова Б. Қазақ тілін дамытуда әннің тиімділігі


Шешенов А. Ұлттық хор репертуарының тарихи қалыптасу жолдары


Сомов А. «Уақыт ағымымен құндылықтар жоғалмайды…»