Menu HELPDESK

2013. Т. 1. № 1

Юнусова В. Таяу жəне Орта Шығыс классикалық музыкасындағы шығармашылықты зерттеудің нақты əдістері

 

Өтеғалиева С. Халық күйшісі – Дина Нұрпейісова: стиль ерекшеліктері.

 

Омарова А. Қазақ операсы: шығармашылық үрдіс жəне тарихи таңбалар

 

Джумалиева Т., Тетерина В. Джон Кейдждің дыбысты əлемі

 

Нусупова А., Парахина С. Юлиус Ройбке жəне романтикалық дəуір дəстүрлері

 

Мұқан А. Қазақ опера сахнасындағы Абылай хан бейнесі

 

Райымқұлова А. Жобаларды басқару құралдарын коммерциялық емес əлеуметтік жобаларға бейімдеу

 

Кирнарская Д. Бұқаралық музыка білімі не үшін керек? «қайшы пікірді» дəлелдеу

 

Бегембетова Ғ. Мемлекеттің мəдени саясатындағы арт-менеджменттің рөлі

 

Рау И. Əлемдік симбиоз жəне көшбасшылық

 

Қайырбекова А. Шығармашылық – адам тұрмысы ретінде

 

Əбішева Б. «Ортеке» синкретикалық өнердің қазақ жəне басқа түркі тілді халықтарындағы баламалары

 

Əпенова А. Қазақтың жетіген аспабының дамуы барысындағы зерттеу мəселелер

 

Мұсахан Д. Қазақстанның киномузыкасын зерттеу мəселесіне

 

Еникеева А. Алмас Серкебаевтiң «Томирис» операсы: мəдени құндылықтар, драматургия жəне композиция мəселелері

 

Далбағай Г. Саз сырнай аспабында орындау ерекшеліктері