Menu HELPDESK

Қарсақбаева Айгерім ӘлІмжанқызы

                                      Азаматтығы: ҚР

                                        

                                      Байланыс мәліметтері:  

                                      Тел: 8-707-842-00-00                                             

                                      E-mail: aigerka85@mail.ru

                                          Академиялық лауазымы: аға оқытушы

                                      Ғылыми дәрежесі: өнертану ғылымдарының магистрі


Жоғары білім туралы дипломда көрсетілген мамандық атауы және шифры: ЖБ № 0001348 «5В040400-Дәстүрлі музыкалық өнер», концерттік орындаушы, оқытушы, оркестр артисі.

ЖООК-М № 0014640 «6М040400-Дәстүрлі музыкалық өнер», өнертану ғылымдарының магистрі.

 

ü Штаттық


 1. БІЛІМІ/ БІЛІКТІЛІГІ (ЖЫЛ, ЕЛ, ОҚУ ОРНЫ):     


1. 2004-2009 жж. – Қазақстан, Құрманғазы атындағы ҚҰК (бакалавриат);

2. 2009-2011 жж. – Қазақстан, Құрманғазы атындағы ҚҰК (магистратура).


 2. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):    


1. 2003-2014 жж. – МКҚК «Алматы әуендері» ФЭА «Сазген сазы» (орындаушы);

2. 2011-2016 жж. – Құрманғазы атындағы ҚҰК, Қобыз және баян кафедрасының оқытушысы;

3. 2016-2018 жж. – Қобыз және баян кафедрасының меңгерушісі, аға оқытушы;

4. 2018-2019 жж. – Құрманғазы атындағы ҚҰК Ғылыми кеңесінің хатшысы;

5. 2019 ж. – Қобыз және баян кафедрасының аға оқытушысы.


 3. АТАҚТАР МЕН МАРАПАТТАР (ҰЛТТЫҚ, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ):

 Жыл   

Атақтың, награданың, сыйлықтың атауы

Мекеме

Ел

2001

 ХХХІ республикалық жас орындаушылар байқауы (І жүлде, лауреат)

 

 Нұр-Сұлтан, Қазақстан

2003

 Құрманғазы атындағы V халық аспаптарында орындаушылардың халықаралық байқауы ((І жүлде, лауреат)

 

 Нұр-Сұлтан,   Қазақстан

2003

 «Шабыт» VІ халықаралық шығармашыл жастар фестивалі (І жүлде, лауреат)

 

 Нұр-Сұлтан,   Қазақстан

2004

«Асылмұра» Республикалық фестивалі (І жүлде, лауреат)

 

 Алматы,  Қазақстан

2008

 Ықылас атындағы І Республикалық байқау  (І жүлде, лауреат)

 

 Тараз, Қазақстан

2012

 Қорқыт атындағы түркітілдес елдердің дәстүрлі орындаушылық өнерінің І фестивалі (І жүлде, лауреат)

 

 Нұр-Сұлтан,  Қазақстан

2018

 «Қазақ өнерінің қайраткері» медалі

 Қоғамдық наградалар мен атақтар жөніндегі республикалық кеңес

 Алматы,  Қазақстан


 ЛАУРЕАТТАР (оқушылар): 

 

Аты-жөні

Конкурс атауы

Өткен орны, мерзімі

 Лауреат 

1

 Нүсіпбек Күміс

Ықылас атындағы ІІ Республикалық «Жез киік» байқауы

Қазақстан, Тараз

2012 ж.

1-орын

2

 Нүсіпбек Күміс

ІІІ Республикалық студенттік олимпиада

Қазақстан, Алматы

2012 ж.

2-орын

3

 Нүсіпбек Күміс

Қорқыт атындағы түркітілдес елдердің дәстүрлі орындаушылық өнерінің І фестивалі

Қазақстан, Астана

2012 ж.

Диплом

4

 Ерболина Тоғжан

ІV Республикалық студенттік олимпиада

Қазақстан, Алматы

2013 ж.

2-орын

5

 Кубатов Куаныш

ІV Республикалық студенттік олимпиада

Қазақстан,, Алматы

2013ж.

3-орын

6

 Сұлтанғалиева  Гүлмаржан

ІV Республикалық студенттік олимпиада

Қазақстан,, Алматы

2013ж.

2-орын

7

 Нұрсағитова Айгерім

VI Республикалық студенттік олимпиада

Қазақстан, Алматы

2016ж.

2-орын

 8 

 Мағазова Гүлсая

VI Республикалық студенттік олимпиада

Қазақстан, Алматы

2016ж.

2-орын

9

 Мағазова Гүлсая

Ықылас атындағы ІІІ Республикалық «Жез киік» байқауы

Қазақстан, Тараз

2016ж

3-орын

10

 Мұхамеджанова Мадина

VIІ Республикалық студенттік олимпиада

Қазақстан, Алматы

2016ж.

3-орын

11

 Наурызова Ақмарал

VIІ Республикалық студенттік олимпиада

Қазақстан, Алматы

2017ж.

1-орын

12

 Ақыжан Айғанша

VIІ Республикалық студенттік олимпиада

Қазақстан, Алматы

2017ж.

3-орын

    

 4. ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕР, БАСЫЛЫМДАРЫ:

 a)  ЖАРИЯЛАНЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):

Жарияланым атауы

Басылымның атауы,

орны, жылы

1

Смычковые музыкальные инструменты Центральной Азии

Сборн.статей/Музыкалық мәдениет және білім беру мәселелері/Алматы: изд. Тип. Комплекс Құрманғазы атындағы ҚҰК, 2012  7 с.

2

Пьесы для монгольского моринхура и казахского кыл кобыза: сравнительный анализ

Сборн. Статей/Музыкальное образование – культура – искусство Қазақстана ХХІ века/ Алматы: изд. Тип. Комплекс Құрманғазы атындағы ҚҰК, 2012  4 с.

3

Виды нотаций.Проблема нотировки музыки для моринхура и кыл кобыза

Дина – дара дәстүр/Алматы: изд. Тип. Комплекс Құрманғазы атындағы ҚҰК, 2013  7 с.

4

Bow musical instruments of Central Asia

Сборн.статей/Дәстүрлі және заманауи музыка дамуының өзекті мәселелері, тәжірибесі және келешегі/Алматы: изд. Тип. Комплекс Құрманғазы атындағы ҚҰК, 2014 4 с.

5

Исполнительский анализ кюя Ыхласа «Жез киік» («Медная сайга»)

Сборн.статей/Дәстүрлі музыкалық мәдениет. Өткені мен бүгіні/Алматы: изд. Тип. Комплекс Құрманғазы атындағы ҚҰК, 2015  4 с.

6

К вопросу о компетентностной модели выпускника специальности 5В040400 – Традиционное музыкальное искусство (кафедра «Кобыз и баян»)

Сборн. статей / Практика совершенствования учебного процесса и содержания образования: современные тренды, 2017

 

 b) РЕЦЕНЗИЯЛАНАТЫН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

Жарияланым атауы

 

 

Басылымның атауы, ISBN, орны, жылы

Рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар

ҚР БҒМ БҒСБК, РФ ЖАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1

The development of the performing possibilities of the prima kobyz

Oxford Review of Education and Science, 2016, No.1. (11) (January-June)

ISSN: 0305-4985

□ 

ü □

2

Ethnomusical traditions of the Kazakh people: past and present

Man in India, 96 (11): 4651-4664, 2016

ü □ 

3

Об истории возникновения древнего казахского инструмента кобыз 

Научный журнал «Путь науки» (№ 4 (26), апрель).  УДК 780.614.3(091)(574). Волгоград, 2016

ü  

4

The art of kui performance of Kazakh ethnic group in China

International Journal Of  Environmental & Science Education. SJR 0,326 Volum 11,  Issue 18 (2016), pp.11449-11465 Article

ü  

5

Проблемы нотировки музыки для кыл кобыза в рамках развития современной кобызовой школы

Научно-методический журнал «Педагогика и психология», 2018

ü  

    

  5. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:   

 

№    

Конференция атауы

Мекеме атауы

Мемлекет

Мерзімі

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және ЖОО ішіндегі)

1

Музыкалық мәдениет және білім беру мәселелері

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Қазақстан, Алматы

2012

2

Музыкальное образование – культура – искусство Казахстана ХХІ века

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Қазақстан, Алматы

2012

3

Дина – дара дәстүр

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Қазақстан, Алматы

2013

4

Дәстүрлі және заманауи музыка дамуының өзекті мәселелері, тәжірибесі және келешегі

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Қазақстан, Алматы

2014

5

Дәстүрлі музыкалық мәдениет. Өткені мен бүгіні

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Қазақстан, Алматы

2015

6

Практика совершенствования учебного процесса и содержания образования: современные тренды

Құрманғазы атындағы ҚҰК

Қазақстан, Алматы

2017

    

 6. ҒЫЛЫМИ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ):

2011ж. «Смычковые музыкальные инструменты у тюрко-монгольских народов. Казахский кыл кобыз и монгольский моринхур (аспекты сравнительного изучения)» атты магистерлік диссертация.

Ғылыми жетекшісі: ҚР еңбек сіңірген қайраткері, профессор, өнертану ғылымдарының докторы Өтеғалиева С.Ы.

«Современная кобызовая исполнительская школа Қазақстана как предмет комплексного исследования» тақырыбындағы докторлық диссертация

Ғылыми жетекшісі: қауымдастырылған профессор, өнертану ғылымдарының кандидаты Джуманиязова Р.К.


 7. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР, ТРЕНИНГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):

Шеберлік класстардың атауы  

Өткен жері, жылы

 Сертификат   

1

 Мастер-класс Заслуженной артистки России Л.Торгашевой (40 часов)

Қазақстан, Алматы, Құрманғазы атындағы ҚҰК

С 26 по 30 декабря 2011 г

сертификат

2

 Мастер-класс Заслуженного деятеля искусств Украины, лауреата международных конкурсов, композитора, дирижера В.Зубицкого (72 часов)

Қазақстан, Алматы, Құрманғазы атындағы ҚҰК

с 24 октября по 5 ноября 2012 г

сертификат

3

 Мастер-класс Народной артистки Кыргызстана, профессора, заведующей кафедры музыкального искусства факультета искусств Кыргызско-Турецкого университета имени Манаса Розы Амановой (40 часов)

Қазақстан, Алматы, Құрманғазы атындағы ҚҰК с 25 по 27 ноября 2015 г

сертификат

4

 Развитие управленческих компетенций в сфере образования (72 часов)

Қазақстан, Алматы, Құрманғазы атындағы ҚҰК

С 18 по 23 января 2016 г

сертификат

5

 Новый дизайн образовательных программ в контексте компетентностного подхода» (72 часов)

Қазақстан, Алматы, Құрманғазы атындағы ҚҰК

С 25 по 30 января 2016 г

сертификат

6

 5th Symposium-FROM VOICE TO INSTRUMENT: SOUND PHENOMENON IN TRADITIONAL CULTURAL HERITAGE OF THE TURKIC SPEAKING WORLD of the ICTM  Study Group «Music of the Turkic-speaking world»

Қазақстан, Алматы, Құрманғазы атындағы ҚҰК

С 21 по 23 апреля 2016 г

сертификат

7

 Онлайн обучение: возможности и практическое применение

КНК им. Курмангазы

18-24 июня 2020г.

 

8

Қашықтықтан оқыту жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру

«Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

29 тамыз 2020 ж.

 

9

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: контентін құрудан бастап оқу процесін ұйымдастыруға дейін

«Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

29 тамыз 2020 ж.

 

    

 8. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУІ: 

 

Тіл

Деңгейі

 Деңгейді белгілеу (√)    

 IELTS/TOEFL және т. б. баллдарын көрсетіңіз (сертификат болған жағдайда)    

Қазақ тілі

 Ана тілі

ü  

 

Орыс тілі

 Еркін

ü  

 

Ағылшын тілі

 Орташа/Pre-Intermediate

ü