Menu HELPDESK

Кинашева Жадыра Болатқызы

  

    Азаматтығы: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

 

    

    Байланыс деректері:

    E-mail: zhadyra_k_78@mail.ru


    Академиялық лауазымы: доцент


    Ғылыми дәрежесі: э.ғ.к.


Жоғары білім туралы дипломда көрсетілген шифрі мен мамандығының атауы: «08.00.01-экономикалық теория»

Штаттағы  V                /           Қоса атқарушы

 

1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ: (ЖЫЛЫ, ЕЛ, ОҚУ МЕКЕМЕСІ)                                                              

Жоғары / Экономист-финансист (1999, Қазақстан, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті)

 

2.ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ (ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ): (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ)

2006 - 2010 жж., Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, оқытушы;

2010 – 2011 жж., С.Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан Мемлекттік унивеситеті, оқытушы;

2011-2013 жж., С.Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан Мемлекттік унивеситеті, аға оқытушы;

2013-2020 жж., С.Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан Мемлекттік унивеситеті, доцент;

2020-2022 жж., Еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы, доцент;

2022 жылдан Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерватория, доцент.

    

3. ЛАУРЕАТТАРЫ (оқушылар)

Семенкова К.А. «Информационные технологии в экономике, управлении и бизнесе» VI өңіраралық жобалар мен зерттеу жұмыстары конкурсының II дәрежелі жеңімпазы, 04.03.2021ж.4. ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ, БАСЫЛЫМДАРЫ, ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ

a) ЖАРИЯЛАНЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):


Жарияланымның атауы

Басылымның атауы,

орны, жылы

1

Іскерлік әкімшіліктің ілімі мен тәжірибесі. Оқу-әдістемелік құрал.

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ., 2016.- 137б. ISBN 978-601-314-044-5 (Ахметова Л.М., Домалатов Е.Б.)

2

Механизм государственного регулирования аграрного сектора Республики Казахстан

Управління та адміністрування в національній економіці: інформаційно-аналітичний аспект [колективна монографія] / Полтава:-Під загальною редакцією д.е.н., проф. Комеліної О.В.   280 с.-ФОП Пусан А.Ф., 2016.

3

Технологическое развитие как стратегический приоритет формирования конкурентоспособной экономики Казахстана

 

Монография, под. редакцией Болгауова Т.А.

Усть - Каменогорск: Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова, 2017. – 309 с.

4

Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқару жүйесін оңтайландыру мәселелері

Региональный вестник Востока, ВКГУ им С.Аманжолова.-2017.№1 (73)-215-226

5

Кәсіпорындар мен ұйымдардағы бақылау объектілерін жіктеу

 

Вестник КазАтисо № 4 (71), 2021г.-18стр.

6

Нарықтық қатынастар жағдайындағы аграрлық секторда шағын бизнестің қалыптасуы: теориясы және практикасы

Монография, Алматы, КазАтисо, 2022.-137б.

 

 

 

b) РЕЦЕНЗИЯЛАНАТЫН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

 

#

Жарияланымның атауы

 

 

Басылымның атауы, ISBN, орны, жылы

Рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар:

ККСОН МОН РК, ВАК РФ

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1

 Механизм агропромышленной интеграции в молочном подкомплексе  

Актуальнi Проблеми

Економiки. – 2016. – № 10 (184). – С. 79-87.

Соавторстве: Кайгородцев А.А., СактаеваА.А.

БД Scopus

 

2

Обзор зарубежной практики государственного служащего

Вестник Туран, №3 (71), 2016, - 114с.

 

 

ККСОН МОН РК

3

Трансформация человеческого потенциала в условиях рыночных отношений: методы и регулирование.

Вестник Туран, №3 (71), 2016, - 100с.

 

 

ККСОН МОН РК

4

Агробизнес кәсіпкерлігінің қалыптасуындағы ерекшеліктер 

Вестник Университета Туран. – 2017. – № 3 (75). –  81-87

 

 

ККСОН МОН РК

5

 «Бір белдеу – бір жол» бастамасы мен «Нұрлы жол» бағдарламасы аясындағы ынтымақтастық 

«Вестник Туран»

№ 2(86) 2020 г., 23 стр.

(Рахметулина Ж.Б., Абылайханова Т.А.)

ККСОН МОН РК

6

 «Социальная безопасность Казахстана: оценка состояния и пути обеспечения»

Статистика, учет и аудит, № 4 (79)№ 2020г, 167с. (Кайгородцев А.А., Абылайханова Т.А., Мухамедиева А.Г.)

ККСОН МОН РК


5. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ 

#

Конференция атауы

Ұйымның атауы

Ел

Күні

1

2

3

4

5

ҚР (жергілікті және жергілікті және ішінара)

 

 

 

 

 

ҚР (Республикалық, халықаралық)

1

«Современные тенденции и перспективы развития национальных экономик в условиях вызовов мировой пандемии»

 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан

Казахстан

март, 2020г

2

Финансовый сектор как драйвер модернизации социально -экономических процессов в условиях влияния

пандемии COVID-19

КазАтисо, г.Алматы

Казахстан

ноябрь, 2020г

3

«Эффективная трансформация и модернизация образования и науки для достижения целей устойчивого развития», в честь 30-летия независимости Казахстана

КазАтисо, г.Алматы

Казахстан

декабрь, 2021г

4

Ғылым жетістіктері

– АӨК цифрландыру

ҚазҰАЗУ, Алматы

Қазақстан

наурыз, 2022ж

 

 

 

 

 

ТМД елдері

 

 

 

 

 

Алыс шетел

 

Материалы 2 МНПК  «Культура и образование: актуальные вопросы развития наук в 21 веке» Нур-Султан 26 декабря 2020г. 

 

 

 

 

 

 

Конференция бойынша фото, бейне материалдарды электронды түрде, сондай-ақ электронды сілтемелерді қөрсету керек

    

 

6. ҒЫЛЫМИ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫ (ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ): 

ҚР кәсіпкерлікті дамыту және қалыптастыру мәселелері, Арт-индустрия саласында маркетингті дамыту және оның мүмкіндіктері


7. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ: (ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР, ТРЕНИГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР)

1) Экономика, маркетинг и государственное управление в ХХІ веке: анализ, тенденций и перспективы развития, Алматинская академия экономики и статистики, Учебный центр «AESA-training» Сертификат № 245 (14.06.-28.06.2021г);

2) «Стратегический менеджмент», Учебный центр «AESA-training», Сертификат № 205 (03.04.-17.04.2022г).

- Маркетингтік зерттеулерді тиімді ұйымдастыру, Учебный центр «AESA-training», Сертификат № 155 (16.01.-30.01.2022г).;

3) «Цифровой педагог: применение дистанционных оюразовательных технологий в учебном процессе», ТОО «Учебный центр "GlobalProfessionalDevelopment"»,72 часа(Алматы, 19.08.2020-31.08.2020).

4) «Международная экономика»,Алматинский гуманитарно-экономический университет, Сертификат № 031 (Алматы, 15.08.-30.08.2021г.).

5) «Клиентоориентированность в цифровой экономике»,Политехнический университет Валенсии, Сертификат № 01624/21 (Алматы, 19.07.-30.07.2021г).

6) «Стратегическое планирование и упраление в ВУЗах: методология и практические кейсы», Государственный университет управления, г. Москва, Сертификат № 422, (11.01.-20.01.2021).

7) Ораторское мастерство в бизнесе и управлении, Алматинский гуманитарно-экономический университет, Сертификат № 008 (15.08.-30.08.2021г).

8) Международная бизнес-стратегия, Государственный университет управления, г. Москва, Сертификат № 014, (21.01.-30.01.2022).

    

8. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУ:

Тіл

Деңгейі

Деңгейін белгілеңіз (√)

IELTS/TOEFL және т.б. баллын көрсетіңіз,

егер сертификаты бар болса

английский

Бастаушы/beginning

           √    

 

 

Орташа/Pre-Intermediate

 

 

 

Жалғастырушы/Intermediate

 

 

 

Ілгері/Advanced

 

 

 

Кәсіби/Academic writing