Menu HELPDESK

Оспанова Айгерім Маратқызы

 
     Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

        

     Байланыс деректері:

     E-mail: aigerim_marat@list.ru

     Тел: +7-775-388-19-89

     Академиялық лауазымы: оқытушы

     Ғылыми дәрежесі: PhD докторы

 
Жоғары білім туралы дипломда көрсетілген шифрі мен мамандығының атауы: «Менеджмент».

 

Штаттағы +               


 1. БІЛІМІ/БІЛІКТІЛІГІ (ЖЫЛЫ, ЕЛ, ОҚУ МЕКЕМЕСІ): 


1. 2007-2011 ж. Қазақстан Республикасы – Құрманғазы ат. ҚҰК бакалавриат (домбыра);

2. 2011-2013 ж. Қазақстан Республикасы – Құрманғазы ат. ҚҰК, магистратура (арт-менеджмент);

3. 2017-2020 ж. Қазақстан Республикасы – Құрманғазы ат. ҚҰК докторантура (арт-менеджмент);

4. 2020-2022 КазНАИУ – «6В04105-мемлекеттік және жергілікті басқару» Бизнес және басқару бакалавры


 2. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ (ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ): (ЖЫЛЫ, АЙЫ, МЕКЕМЕ, ЛАУАЗЫМЫ):  


1. 2007 және 2010 ж. аралығында – ГККП «Алматы әуендері», музыкант-орындаушы.;

2. 2007-2013 жж. – «Дария» аспаптық-эстрадалық трио, музыкант-орындаушы;

3. 2013-2015 жж. – «Айгөлек» жеке музыкалық мектеп-студиясының директоры;

4. 2017-2020 жж. – Музыкалық білім және психология кафедрасының оқытушысы.

5. 2020 ж. – «Арт-менеджмент» кафедрасының оқытушысы.


 3. ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ, БАСЫЛЫМДАРЫ, ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ: 

 a) ЖАРИЯЛАНЫМДАР (ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ):

 

 № 

Жарияланымның атауы

Басылымның атауы, орны, жылы

1

Арт-менеджмент саласындағы жобалау қызметі

 Қазақстан жоғары метебі. Алматы, 2013  

2

 Мәдени-әлеуметтік ортадағы Арт-менеджердің құзіреттілігі 

«Ғылым және білім» №3 Алматы, 2013 

3

Арт-менеджер «тұлғасының тиімді» қалыптасуы

«Ғылым және білім» №4 Алматы, 2013 


 РЕЦЕНЗИЯЛАНАТЫН ЖУРНАЛДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:


 № 

Жарияланым атауы

 Баспа атауы, ISBN, орын, жыл

Рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар

ҚКСОН ҚР БҒМ, РФ ВАК

Scopus

Impact Factor

1

2

3

4

5

6

1

«Қазіргі арт-нарықтың құрылымындағы дәстүрлі қазақ музыкасы»

Наука и жизнь казахстана

ISSN 2073-333X

№2 / 1 (56) Алматы, 2018

ü

2.

«Қазіргі таңдағы креативті индустрияның рөлін арттыру»

Қазақстанның ғылымы мен өмірі

ISSN 2073-333X

№6/1 2019

3.

«Қазақстандағы креативті индустриялар нарығының қазіргі күйін талдау»

«Қарағанды университетінің хабаршысы»

ISSN 2663-516Х

№ 1(93)/2019

4.

Features of Kazakh traditional music as a part of modern art market

Opcion, Ano 34, Especial No.18 (2018): 1789-1822

ISSN 1012-1587/ISSNe:2477-9385


 4. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ:  

 

 № 

Конференция атауы

Ұйымның атауы

Ел

Күні

1

2

3

4

5

                                                   ҚР  (Республикалық, халықаралық)

1

 Қазақ халқының домбыра өнері, аймақтық стиль

 Международный  научно-практический журнал Авангард науки №7 (7) 2018

 Қазақстан 

 Алматы, 2018 

2

Қазақстанның музыкалық білім беруінің ұлттық компоненті туралы

Материалы Международной научно-практической конференции: Профессиональная подготовка педагогов творческих специальностей: поиск, тенденции и перспективы

 

 Қазақстан

 Шымкент, 2018

3

Қазақстанда креативті индустрияны дамыту

Международная научно-практическая конференция:

Национальный стиль в исполнительском искусстве

Қазақстан

 Алматы, 2020 

4

Казахская традиционная музыка как специфический сектор арт-рынка

Музыкальный VUCA мир: от исполнительства и художественного осмысления пространства к социуму, межд.научно-практическая конференция 14 мая -. – 40 с. ISBN 978-601-08-1226-0.

 

Қазақстан

 Алматы, 2021 

                                                     ТМД елдері

1

«Traditional Kazakh music in the structure of the modern art market and professional training of art managers in the field of higher education»

Интернаука

Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования

Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции XVII №11 (15) ISSN 2541-9870

Ресей

 Мәскеу, 2018

2

Екі мегаполистің: Нұр-сұлтан және Алматы қалаларының Қазақстанның креативті индустриясы нарығындағы рөлі

Глобальная экономика в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий // Сборник научных статей по итогам работы круглого стола с международным участием. 15-16 февраля 2020 г. - Москва: ООО «Конверт», - 2020. – 260 с.

ISBN 978-5-6044177-8-2

Ресей

 Мәскеу, 2020

Алыс шетел

 

 Материалы 2 МНПК  «Культура и образование: актуальные вопросы развития наук в 21 веке» Нур-Султан 26 декабря 2020г. 

 5. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР, ТРЕНИГТЕР, СЕМИНАРЛАР, КУРСТАР):

1. 2017 ж. 3-30 қараша, Құрманғазы ат. ҚҰК-на Fulbright Specialist (АҚШ) бағдарламасы аясында шақырылған эксперт Дэвид Рэй мырзаның көшбасшылық, білім және музыкалық бизнес менеджменті бойынша дәріс курсы мен тренингі. Қазақстан Республикасы, Құрманғазы ат. ҚҰК.

2. 2018 ж. 19-23 мамыр, Инновациялық білім беру орталығында, «Қазіргі заманғы білім берудің даму тенденциялары мен парадигмалары» атты қосымша кәсіби білім беру бағдарламасы бойынша біліктілігін артты. Оренбург қаласы, инновациялық білім беру орталығы.

3. 2018 ж. 30 мамыр-01 маусым, Арнайы білім беру қажеттіліктері бар оқушыларға, психологиялық-педагогикалық түзету қағидалары (инклюзивті білім беруде) семинар-тренинг, Қазақстан Республикасы, С.Д.Асфендияров атындағы № 3 Университеттік клиника.

4. 2019-2020 жж. - Ғылыми тағылымдама, Сорбонна университеті. Франция, Париж.

5. 2019 ж. - Сорбонна университетінің Ғылыми іс-әрекеті мысалындағы зерттеу әдістемесі. Қазақстан Республикасы, Құрманғазы ат. ҚҰК.

6. 2020 ж. - Қашықтықтан оқыту жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру. «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Оқу-тренингтік орталығы.

7. 2020 ж. - Цифрлық сауаттылық негізіндегі мүмкіндіктермен практикалық қолданысы. Қазақстан Республикасы, Құрманғазы ат. ҚҰК.

 

 6. ШЕТ ТІЛДЕРІН МЕҢГЕРУ: 

 

Тіл

Деңгейі

 Деңгейін белгілеңіз (√) 

 IELTS/TOEFL және т.б. баллын көрсетіңіз,

егер сертификаты бар болса

    Француз тілі       

 Бастаушы/beginning

               

 

    Ағылшын  тілі 

 Орташа/Pre-Intermediate

 

 

 

 Жалғастырушы/Intermediate 

 

 

Орыс тілі

 Жоғары/Advanced

 

 

 Кәсіби/Academic writing